01 Lis 2011

13. Sajam obrtništva i male privrede u sklopu SASO 2011. u Splitu, 19.-23.10.2011. g.

 Obavještavamo Vas da se u sklopu 16. Međunarodnog specijaliziranog sajma SASO 2011. od 19.– 23. listopada 2011. godine u Splitu održava 13. Sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva.
Sajam se održava na sajamskom prostoru na Žnjanu (obrtništvo je u izložbenim halama br. 1 i 2., a vanjski prostor je ispred hala 1. i 2.).
Niže navodimo uvjete nastupa s cijenom izlaganja koja je u odnosu na prošlogodišnju realno planirana na manju površinu izlaganja, pa imajući u vidu fiksne troškove proizlazi i viša cijena zakupa za 1 m2 unutarnjeg i vanjskog prostora nego prošle godine. Nadalje, unatoč i dalje nešto povoljnijim uvjetima za članice HOK-e, kalkulativno dobivene cijene nisu male.
Cijena unutrašnjeg uređenog izložbenog prostora po sistemu “ključ u ruke” za obrtnike iznosi 67,20 EUR za 1 m2 (preračunavanje se vrši po srednjem tečaju na dan plaćanja).
Napomena: ova cijena dobivena je shodno pravilnicima HOK-a i OK BBŽ o nastupu na sajmovima u organizaciji HOK-e, dakle po odbitku 50% sajamske cijene za izlagače – obrtnike na regionalnom sajmu, te odbitku 15% sufinanciranja od strane Obrtničke komore Bjelovar.
Nužan uvjet za pojedinog izlagača - obrtnika je da se sufinancira izlaganje na 9,1 m2 bruto unutarnje površine i 15 m2 bruto vanjske površine, kao i redovno podmirenje svih obveza prema Komori.
Cijena vanjskog prostora za obrtnike iznosi po odbitku subvencije 50% i 15% = 41,55 EUR/m2.

Napomena: Cijena ne obuhvaća trošak akreditacija koje izlagači na ovom sajmu sami snose.

U gornje cijene je uključen PDV.

Napominjemo da na Vaš zahtjev možemo dostaviti i cijenu za ne sufinancirani dio izložbenog prostora u slučaju potrebe.

Prijave molimo dostaviti najkasnije do 29. kolovoza 2011. godine, radi pravovremene dostave zajedničke prijave za izlaganje Obrtničke komore Bjelovar i dogovora sa Sajmom oko izgleda, opremljenosti i dimenzija štanda.

Obrazac Prijave za nastup možete preuzeti klikom na dolje navedeni link.

Preuzmite dokument:

  prijava_saso_2011.doc   (56.5 KB)
 
  Obrtnički sajmovi - Sve