Ideali - Ideals

Ideali su poput zvijezda. Ne možemo ih dosegnuti, ali se prema njima možemo ravnati.
Ideals are like stars. We can’t reach them, but we can orient ourselves by them.

PočetnaObrtničko obrazovanje › PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU

PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU

Prekvalifikacija je namijenjena odraslim osobama koje su završile jednu od srednjih strukovnih škola, a žele promijeniti zanimanje. Prekvalificirati se može za svako zanimanje s liste vezanih obrta za koja su objavljeni nastavni planovi i programi.
Način i postupak prekvalifikacije propisan je Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, a završava pomoćničkim ispitom

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

  • Prijavnicu za ispit
  • Svjedodžbu o završenom srednjem strukovnom obrazovanju
  • Dokaz o državljanstvu
  • Rodni list
  • Dokaz o radnom iskustvu

Pomoćnički ispit za prekvalifikaciju prijavljuje se u Hrvatskoj obrtničkoj komori - područnoj obrtničkoj komori, a polaže se pred njenom ispitnom komisijom.
Samo polaganjem pomoćničkog ispita prekvalificirati se mogu osobe koje imaju neodgovarajuću stručnu spremu u istom strukovnom području i najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju za koji žele polagati ovaj ispit.
Nakon položenog ispita izdaje se Svjedodžba o pomoćničkom zvanju u određenom zanimanju. Polaganjem ovog ispita stječe se kvalifikacija za tržište rada u određenom zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.


PočetnaObrtničko obrazovanje › PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU