08 Lip 2016

LICENCIRANJE

Zakon o obrtu (N.N. 143/13) od 10. 12. 2013. godine propisuje uvjete za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije) usklađeni su s Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i...
 
08 Lip 2016

Stručno osposobljavanje

Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit. ISPITI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI SE SASTOJE...
 
08 Lip 2016

Strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje u skladu s europskim smjernicama omogućava stjecanje zanimanja traženih na tržištu rada kao i mogućnost napredovanja u struci, a odvija se prema programu koji se sastoji od općeobrazovnog dijela i naukovanja. Učenik koji je završio osmogodišnje obavezno obrazovanje...
 
08 Lip 2016

Nastavni planovi i programi za obrtnička zanimanja

  Broj sati Ukupni broj sati 1. razred 2. razred 3. razred godišnje godišnje godišnje a) Općeobrazovni dio 315 315 224...
 
08 Lip 2016

Upis u obrtnička zanimanja

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i liječnicima medicine rada o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje...
 
08 Lip 2016

Ugovor o naukovanju

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja...
 
08 Lip 2016

Pomoćnički ispit

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i...
 
08 Lip 2016

Majstorski ispiti

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za...