Iskustvo - Experience

Iskustvo je svjetionik koji nam pokazuje put, a ne mjesto gdje se možemo usidriti.
Experience is like lighthouseshowing us the way, and not a place to anchor ourselves.

PočetnaObrtničko obrazovanje › PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU

PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU

Prekvalifikacija je namijenjena odraslim osobama koje su završile jednu od srednjih strukovnih škola, a žele promijeniti zanimanje. Prekvalificirati se može za svako zanimanje s liste vezanih obrta za koja su objavljeni nastavni planovi i programi.
Način i postupak prekvalifikacije propisan je Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika, a završava pomoćničkim ispitom

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

  • Prijavnicu za ispit
  • Svjedodžbu o završenom srednjem strukovnom obrazovanju
  • Dokaz o državljanstvu
  • Rodni list
  • Dokaz o radnom iskustvu

Pomoćnički ispit za prekvalifikaciju prijavljuje se u Hrvatskoj obrtničkoj komori - područnoj obrtničkoj komori, a polaže se pred njenom ispitnom komisijom.
Samo polaganjem pomoćničkog ispita prekvalificirati se mogu osobe koje imaju neodgovarajuću stručnu spremu u istom strukovnom području i najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju za koji žele polagati ovaj ispit.
Nakon položenog ispita izdaje se Svjedodžba o pomoćničkom zvanju u određenom zanimanju. Polaganjem ovog ispita stječe se kvalifikacija za tržište rada u određenom zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu.


PočetnaObrtničko obrazovanje › PREKVALIFIKACIJE U ZANIMANJU U OBRTU