25 Sij 2023

e_savjetovanje_Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom

Predmet: Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona,  e-savjetovanje                              

Poštovani,

otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23232

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona


Opis savjetovanja: Ovim Zakonom uređuju se pitanja vezana uz pripajanje Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ujedno se u Zakon unose izmjene koje će građanima i tijelima olakšati i ubrzati provedbu potresom pogođenih područja stavljanjem težišta na poticanje samoobnove i uklanjanjem prepreka koje su usporavale procese. Cilj je pojednostaviti postupke obnove. Rasteretiti administrativni postupak kako bi građani mogli što lakše ostvariti svoja prava vezano uz obnovu. U tome se pravcu ovim Zakonom kao jedno od značajnijih rješenje uređuje pitanje dokazivanja vlasništva u slučajevima u kojima po tom pitanju postoji dvojba, a koja nastaje u slučajevima u kojim se podaci iz zemljišnih knjiga ne podudaraju sa stvarnim stanjem, ili zemljišna knjiga ne postoji. Kako je riječ o značajnom broju takvih slučajeva nužno je bilo otkloniti takav vid prepreke provedbi obnove za građane na način da se za potrebe provedbe postupaka iz ovoga Zakona uredi način na koji podnositelj zahtjeva može dokazati vlasništvo. Ovakvo rješenje je neophodno jer bi u suprotnom u takvim situacijama dolazilo do zastoja i prekida procesa obnove i neostvarivanja njegove svrhe koja je pomoć građanima. Provedba ovog Zakona je po prirodi stvari u javnom interesu i u interesu Republike Hrvatske s težištem na pomoći građanima i njihovom stambenom zbrinjavanju te revitaliziranju pogođenih područja. Stoga se u svrhu ubrzanja i pojednostavljenja postupaka obnove ovim Zakonom uređuju sljedeća pitanja: - objedinjavanje tijela odgovornih za provedbu postupka obnove (pripajanjem provedenih tijela Ministarstvu) - ukida se izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća - ukida se obveza izrade projekta uklanjanja za slobodnostojeće obiteljske kuće - ukida se tehničko-financijska kontrola projekta - ukida se potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za provođenje konstrukcijske obnove zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline a koje nisu pojedinačno kulturno dobro - ukida se izvješće o obavljenoj kontroli revidenta za višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade na projekt za uklanjanje zgrade - smanjuje se broj sudionika u postupcima obnove - olakšava se dokazivanje vlasništva drugim dokaznim sredstvima - uvode se nove mogućnosti financiranja samoobnove - uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća - proširuje se krug osoba s pravom na obnovu uključivanjem pobočne linije do prvog stupnja kao srodnike - pojednostavljuje se postupak obnove odlučivanjem o pravima na obnovu nakon utvrđenog stupnja oštećenja donošenjem rješenja o obnovi i rješenja o novčanoj pomoći - uključivanje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u proces obnove davanjem ovlasti istoj za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj - uvodi se davanje novčane pomoći građanima za uklanjanje svih uništenih zgrada, uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade i novčane pomoći za troškove izrade projekta - uređuje se pitanje postupanja s djelomično uklonjenim zgradama - uvodi se mogućnost gradnje zamjenske obiteljske kuće u slučaju u kojem se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i drugih geoloških promjena koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla - proširuje se mogućnost dobivanja novčane pomoći za samoobnovu prije početka obnove - omogućuje se stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće - poboljšava se provedba privremenog stambenog zbrinjavanja dobavom montažnih energetski učinkovitih kuća - ubrzava se obnova komunalne infrastrukture - učinkovitija i prikladnija javna nabave kroz provođenje postupka javne nabave po geografskim cjelinama i blokovskim rješenjima i skraćivanje rokova za izradu projektne dokumentacije i za provođenje revizije iste - transparentno se uređuje pitanje određivanja najviših cijena usluga i radova koje će utvrđivati tijela koja će odlukom odrediti Vlada, uz objavu na mrežnoj stanici Ministarstva - jača se transparentnost i vidljivost procesa obnove na način da će se izraditi cjelovite interaktivne mrežne GIS - aplikacije cijeloga područja obuhvaćenog potresom - nomotehnički se dorađuje Zakon.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.2.2023.

Molimo vas da nam vaše komentare i mišljenja dostavite do 30.1.2023.

  Vijesti - Sve