Udruženja obrtnika

 Svaki obrtnik, danom upisa u obrtni registar postaje, temeljem zakonske odredbe, član udruženja obrtnika.

Udruženje obrtnika osnovni je oblik organiziranosti obrtnika sa ciljem da se unaprijede djelatnosti obrtnika, usklade pojedinačni interesi članova, razvijaju poslovni običaji, sudjeluje u utvrđivanju razvojne politike i izradi društvenih planova razvoja jedinica lokalne samouprave, pokreću inicijative za donošenje zakona, propisa i drugih mjera koje utječu na uvjete privređivanja i brži razvoj obrta te rješavaju ostala pitanja od značaja za osobni rad.

Udruženja obrtnika uključena su u komorski sistem putem Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore.
Udruženja, područne obrtničke komore i HOK djeluju putem skupština, upravnih odbora i cehova po djelatnostima. Administrativno-stručne poslove za ove asocijacije obavljaju stručne službe (Komorski ured, tajnici).