Udruženje obrtnika Čazma

Adresa: Kralja Tomislava 9, 43240 Čazma
Tel: 043/772-311
Fax: 043/772-311
E-mail: uo-cazma@bj.t-com.hr; uo.cazma@hok.hr

Predsjednik: Tihomir Vreš
Potpredsjednik: Danijel Šikljan
Tajnica: Jadranka Birt

Teritorij: Grad Čazma i općine: Ivanska i Štefanje