Odbor za strukovnu izobrazbu

Odbor za strukovnu izobrazbu razmatra:

  • način organiziranja i sudjelovanje Komore u izradi odgojno-obrazovnih programa naukovanja, programa majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te njihove izmjene i dopune u skladu s razvojem suvremene tehnologije i obrtništva;
  • organizaciju praćenja razvoja obrtničkih zanimanja i prijedloge o formiranju novih odnosno dokidanju starih zanimanja;
  • organizaciju održavanja majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, licenciranje obrtničkih radionica i potrebe za naučnicima u licenciranim obrtima i tvrtkama;
  • organizaciju seminara i savjetovanja iz područja strukovne izobrazbe za majstore - stručne učitelje iz licenciranih obrta;
  • prijedlog mreže obrtničkih škola i njihovih programa vodeći računa o razvoju obrtništva u skladu s gospodarskim razvojem Republike Hrvatske, te politiku upisa u strukovne škole; promicanje i praćenje izobrazbe za potrebe obrtništva, a naročito jedinstvenog modela obrazovanja;
  • organiziranje i provedbu majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti, te kontrolnih ispita;
  • potiče specijalizaciju i osposobljavanje za nove tehnologije i kvalitetnu izobrazbu naučnika;
  • daje prijedloge za formiranje ispitnih komisija i predlaže konačna rješenja;
  • promiče stipendiranje učenika srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja;
  • te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.