Tijela Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik

 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje imenuje Skupština na prijedloge iz udruženja obrtnika. Ista osoba ne može istodobno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

Članovi nadzornog odbora - mandat 2014. - 2018.
Mirjana Tabar Bjelovar Uslužni obrt – intelektualne usluge
Mladen Petrlić Čazma Proizvodni obrt – obrada kamena i proizvoda od betona
Milena Delić Garešnica Uslužni obrt – intelektualne usluge
 

Upravni odbor Komore ima 7 članova. Članovi Upravnog odbora jesu po funkciji predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.  

Članovi Upravnog odbora - mandat 2014. - 2018.
Josip Fridrih Bjelovar Proizvodni - metal
Ivica Ćurić Bjelovar Proizvodni - plastika
Friderika Unger Bjelovar Proizvodni - drvo
Jadranka Piršljin Čazma Uslužni - vulkanizer
Čedomir Matovina Garešnica Proizvodni-drvo
Isak Hasanić Daruvar Proizvodni - metal
Kata Kapelac Garešnica Uslužni-ugostiteljstvo
 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore iz Udruženja obrtnika – ukupno 17 član.
Skupština donosi Statut, program rada, financijski proračun i opće akte. Skupština također imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se u udruženjima obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.  

Članovi skupštine - mandat 2014. - 2018.
Snježana Hajdarević Bjelovar Frizer
Željka Abdić Bjelovar Ugostitelj
Damir Lukavečki Bjelovar Proizvodni - drvo
Dalibor Čermak Bjelovar Graditeljstvo
Marija Šepoval Bjelovar Cvjećar
Mario Kovačević Bjelovar Autoprijevoznik
Željko Jukić Daruvar Graditeljstvo
Kristina Fureš Daruvar Frizer
Davor Herceg Daruvar Proizvodni - metal
Zlatko Družin Daruvar Uslužni
Kata Kapelac Garešnica Ugostiteljstvo
Čedomir Matovina Garešnica Proizvodni - drvo
Branka Jurić Bjelovar Knjigovodstvo
Stevo Pintarić Bjelovar Graditeljstvo
Ratko Tichy Garešnica Automehaničar
Dubravko Dulan Čazma Grafički dizajn
Adela Matijanović Dulan Čazma Grafički dizajn
 

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik ne može istovremeno biti član Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika. Predsjednik predstavlja i zastupa Komoru u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Predsjednik Komore je po funkciji član Upravnog odbora HOK-e. Predsjednik Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije ima ograničen mandat – može biti biran na tu funkciju samo dvaput uzastopce.  

Predsjednik - mandat 2014. - 2018.
Goran Grgić Garešnica Fotograf
 
Potpredsjednik- mandat 2014. - 2018.
Ivan Lovrić Bjelovar Graditeljstvo