Tijela Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik

 

Nadzorni odbor ima 3 člana koje imenuje Skupština na prijedloge iz udruženja obrtnika. Ista osoba ne može istodobno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

Članovi nadzornog odbora-mandat 2018.-2022.
Mirjana Tabar Bjelovar Uslužni obrt – intelektualne usluge
Jasenka Serdar Čazma Uslužni obrt - intelektualne usluge
Milena Delić Garešnica Uslužni obrt – intelektualne usluge
 

Upravni odbor Komore ima 7 članova. Članovi Upravnog odbora jesu po funkciji predsjednici udruženja obrtnika i 3 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.  

Članovi Upravnog odbora-mandat 2018.-2022.
Gabrijela Marija Patačko Bjelovar Uslužni-frizer
Jadranka Piršljin Čazma Uslužni-vulkanizer
Željko Jukić Daruvar Uslužni-elektromehaničar
Daniela Kelava Garešnica Uslužni-krojač
Ivan Lovrić Bjelovar Građevinski obrt
Ivica Ćurić Bjelovar Proizvodnja-plastika
Čedomir Matovina Garešnica Proizvodni-drvo

Galerija slika:

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore iz Udruženja obrtnika–ukupno 17 član.
Donosi Statut, program rada, financijski proračun i opće akte. Imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se u udruženjima obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.  

Članovi skupštine-mandat 2018.-2022.
Anita Hajtić Bjelovar Frizerski obrt "Lotos"
Tomislav Pavec Bjelovar Obrt za ugostiteljstvo "Odie"
Đurđica Hrebak Bjelovar Trgovački obrt "Luks"
Dalibor Kovač Bjelovar Vodoinstalaterski obrt "Kovač"
Tihomir Ileković Bjelovar Obrt za proizvodnju užadi i trgovinu "Mreža"
Emica Tudić Bjelovar Obrt za aromaterapiju i masažu "Aromaherba"
Željko Zvonar Bjelovar Obrt za auto taxi prijevoz
Božica Šobak Daruvar Caffe bar "Snooker"
Katica Ježinec Daruvar Frizerski obrt "Kaja"
Davor Herceg Veliki Zdenci Kovinotokarski i strojobravarski obrt "Metal Herceg"
Zlatko Družin Daruvar Elektromehaničarski obrt "Tehno servis"
Kata Kapelac Garešnica Ugostiteljski obrt "Palermo"
Čedomir Matovina Garešnica Stolarski obrt "Pogrebna oprema"
Željko Budjina Ladislav Obrt za strojnu obradu i trgovinu "Budjina"
Adela Matijanović Dulan Čazma 7:30 Obrt za grafički dizajn i promidžbu
Dubravko Dulan Čazma 7:30 Obrt za grafički dizajn i promidžbu
 

Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore.Predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Ne može istovremeno biti član Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore niti udruženja obrtnika. Predstavlja i zastupa Komoru u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu. Po funkciji je član Upravnog odbora HOK-e. Ima ograničen mandat–može biti biran na tu funkciju samo dvaput uzastopce.  

Predsjednik-mandat 2018.-2022.
Goran Grgić Garešnica Fotograf
 
Potpredsjednik-mandat 2018.-2022.
Ivan Lovrić Bjelovar Graditeljstvo