Udruženje obrtnika Bjelovar

Adresa: Franjevačka 6, 43000 Bjelovar
Tel: 043/243-018
Fax: 043/220-949
E-mail: uo.bjelovar@hok.hr

Predsjednik: Mario Hrga
Potpredsjednik: Danijela Jukić
Tajnik: Sanja Lovrić

Teritorij: Grad Bjelovar i općine: Nova Rača, Zrinski Topolovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Šandrovac, Rovišće, Kapela i Severin