• Uspjeh / Success
  Osjećaj da imamo uspjeha daje krila životnoj radosti.
  The feeling of success gives wings to the joy of life.
 • Timski rad - Team work
  Pahuljice su nježne i krhke, ali pogledaj što postižu kad su povezane.
  Snowflakes are dainty and fragile, but look what they achieve when they are connected.
 
 • 14 Ožujak 2018

  Obavijest obrtima i poduzećima koji posjeduju licencu za prijem naučnika-slobodna naučnička mjesta za šk. god. 2018./2019.

  Ujedno Vam dostavljamo i poveznicu na Vodič za poslodavce za naukovanje Hrvatske obrtničke komore s korisnim informacijama o naukovanju, potporama izvođačima praktične nastave i vježbi naukovanja i postupku izdavanja dozvole (licencije):...
 • 28 Srpanj 2017

  Povoljnije osiguranje za obrtnike Bjelovarsko-bilogorske županije u Generali osiguranju

  Za dodatne informacije obratite se  poslovnicama na području Bjelovarsko-bilogorske županije, te Vam referenti Generali osiguranja stoje na raspolaganju:   Generali osiguranje d.d. - Poslovnica Bjelovar I, Ivana Gundulića 1a  43000 Bjelovar Telefon: 043 24 65 86 Telefax:...
 • 22 Rujan 2016

  OBRTNICI BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE PROMOVIRAJTE BESPLATNO SVOJ OBRT

  Obrtnik ima pravo na jednu objavu na našim stranicama u svrhu promoviranja vlastitog obrta i povećanja vidljivosti na internetu. Više pročitajte na ovoj stranici u rubrici ili/i oblačiću "Promoviraj svoj obrt besplatno" ili se slobodno javite u Obrtničku komoru Bjelovarsko-bilogorske...
 • 08 Ožujak 2018

  Održana konstituirajuća sjednica Sekcije pogrebnika HOK-a

  Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja pogreba i iskopavanja umrlih osoba uskoro ide na javno...
 • 05 Ožujak 2018

  Poziv na edukaciju o propisima iz područja prava potrošača

  Na edukaciji će se sudionici moću upoznati sa zakonskim obvezama i pravima iz područja prava potrošača kod kojih izdvajamo: -  Internet trgovinu, telekomunikacijske usluge te druge javne usluge -   ključne odredbe važećih propisa -   prava i obveze prilikom...
 • 05 Ožujak 2018

  Objavljen Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

  Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik -...
 • 26 Veljača 2018

  10. Susret prijevoznika HOK-a

  Na Susretu očekujemo izlaganje tema vezanih uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz putnika u cestovnom prometu (autobusi), autotaksi prijevoz i male turističke brodare. Koncepcija samog susreta pruža priliku svim sudionicima da saznaju nove informacije bitne za struku, ali i mogućnost da...
 • 26 Veljača 2018

  Usvojeni amandmani HOK-a na Zakon o poljoprivrednom zemljištu

  Usvojene su i primjedbe priobalnih županijskih obrtničkih komora, koje su ukazale na činjenicu da u tom području, uključivši i otoke veće katastarske čestice od 20, 30 ili više hektara, najčešće ne mogu biti tehnološke cjeline radi konfiguracije terena, različite ekspozicije,...
 • 26 Veljača 2018

  Sastanak stručnih suradnika za obrazovanje

  Uz projekte Hrvatske obrtničke komore, projekte u području promocije obrtničkih zanimanja predstavile su i stručne suradnice iz područnih obrtničkih komora Sisačko-moslavačke županije, Splitsko-dalmatinske županije, Primorsko-goranske županije i Zagreba. Konačno, raspravljalo se o...
 • 20 Veljača 2018

  Naknada za općekorisne funkcije šuma

  Ako je obrt počeo s poslova­njem tijekom godine, naknada se obračunava na prihode ostvarene od početka obavljanja djelat­nosti do kraja godine. Obračun naknade za prethodnu godinu se sastavlja na propisanom obrascu OKFŠ (u prilogu). Konačni obračun naknade utvrđene na obrascu OKFŠ treba...
 • 20 Veljača 2018

  Stop radu na crno“ - upitnik

  Nakon provedene medijske kampanje „Stop radu na crno“ Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je Upitnik za procjenu razine osviještenosti javnosti o problemu neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj. Rezultati upitnika će dati pregled sadašnjeg stanja u Republici Hrvatskoj te...
 • 20 Veljača 2018

  Započela isplata stipendija za obrtnička zanimanja

  Programom Vlade Republike Hrvatske utvrđene su smjernice za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada, a dosadašnje aktivnosti rezultirale su ovom do sada najvećom dodjelom stipendija učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima. Projekt...
 • 02 Veljača 2018

  Poslodavci obratite posebnu pozornost na izmjenu kod korištenja osobnog odbitka pri isplati plaća

  U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa 15. siječnja, pri isplati plaće za siječanj u veljači...
 • 24 Siječanj 2018

  Dani poslova u turizmu održani u Bjelovaru

          Cilj ovakvih sajmova je predstavljanje i popularizacija turističko ugostiteljskih zanimanja, ali i kroz interaktivna predavanja i radionice vodećih stručnjaka i poslodavaca iz područja turizma i ugostiteljstva, pružiti dodatnu razmjenu znanja i iskustva.  ...
 • 23 Siječanj 2018

  Održana sjednica Ceha prijevoznika

  Iako se članovi Ceha slažu s dijelovima inicijative „Europa u pokretu”, HOK se priključio grupi zemalja koje se ne slažu u jedinstvenoj primjeni pravila za mobilne radnike. Primjena Direktive na sektor prijevoza, u kojem ''hipermobilni'' radnici svakodnevno prelaze granice država članica,...
 • 23 Siječanj 2018

  Novi ispitni rok za prijevoznike

  Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. Za prijavu ispita potrebno je dostaviti ispunjenu prijavnicu i potvrdu o uplati. Prijavnica i podaci za uplatu mogu se preuzeti s web stranice HOK-a,...
 • 18 Siječanj 2018

  Prezentacija Porezne uprave

  Prezentaciju će strane Porezne uprave Područnog ureda Bjelovar održati: Božo Polenus – pročelnik Područnog ureda Bjelovar, Sanja Duiktić - voditeljica Službe za nadzor, Darko Delić – voditelj Službe za pravne i opće poslove, Božica Babić – viši Upravni savjetnik i Josip...
 • 18 Siječanj 2018

  Istek certifikata za fiskalizaciju - nakon 5 godina

  Fina će obveznicima fiskalizacije slati obavijesti o isteku cerifikata za fiskalizaciju  45, 30 i 15 dana prije datuma isteka trenutno aktivnog certifikata. Obveznicima koji su  putem elektroničke pošte prijavljeni u Finin sustav, ista će se dostavljati elektroničkom poštom,...
 • 18 Siječanj 2018

  21. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018

  Broj izlagača 2017. godine: preko 800 izlagača Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2 Broj država sudionica u 2017. godini: 26 Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini: oko 40.000 posjetitelja Medijsko praćenje sajma: preko 300...
 • 18 Siječanj 2018

  VARTEKS d.d. novi partner u projektu HOK Zajednička nabava

  Počeci Varteksa datiraju iz 1918. godine kada je osnovana Tekstilna tvornica Varaždin pa je 2018. godina za ovaj veliki domaći brand izuzetno značajna, jer tijekom nje obilježavaju svoj 100 – ti rođendan! Varteks je klasična modna marka za poslovne muškarce, koja je zahvaljujući dugoj...
 • 16 Siječanj 2018

  Novi ispitni rok za pogrebnike

  Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik, temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik...
 • 16 Siječanj 2018

  Dobro je biti obrtnik“ - informativni kalkulator

  Znate li primijeniti sve porezne olakšice za 2017. godinu? Znate li da jedino obrtnici imaju pravo na dodatne olakšice za novozaposlene? Čak do 100%! Kako legalno plaćati manje poreza u 2018. godini? Što je novo od zakonskih propisa od 01.01.2018.? Izlazak/ulazak u sustav PDV-a Dohodaši –...
 • 16 Siječanj 2018

  Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti

  Postupak utvrđivanja dohotka i porezne osnovice DOHODAK = primici – izdaci obrta - Plaće novozaposlenih osoba, prema čl. 44. Zakona o porezu na dohodak - Državna potpora za naukovanje za obrtnička zanimanja prema čl.6. zakona o državnoj potpori - Državna potpora za obrazovanje i...
 • 10 Siječanj 2018

  Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine

  ZAKON O POREZU NA DOHODAK Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i...
 • 21 Prosinac 2017

  Snimanje edukativnog filma s ambasadorom naukovanja u Bjelovaru

  Kao jedna od aktivnosti promotivne kampanje projekta EP4A, u tijeku je snimanje filmova o ambasadorima naukovanja, s ciljem isticanja koristi naukovanja za obrtnike, male i srednje poduzetnike.   Na temelju intervjua iz Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije Hrvatska...
 • 19 Prosinac 2017

  Prelazak oporezivanja dohotka na paušalno oporezivanje

  Fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, može dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete: - da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost - da  u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nije ostvario ukupni...
 • 19 Prosinac 2017

  Prijava dohotka za obrtnike „paušaliste“ za 2017.

  Podsjećamo da obrtnik „paušalist“ ne vodi poslovne knjige, osim evidencije o prometu-Obrazac KPR, u kojem je obvezan evidentirati sve iznose naplaćene u gotovini i bezgotovinskim putem. Izvješćem o ostvarenim primicima na Obrascu PO-SD,  utvrditi će se je li obveznik ostvario veći...
 • 19 Prosinac 2017

  Donesena Uredba o izmjenama uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

  Također, gore navedene osobe dužne su u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT) putem aplikacije e-Trošarine. Nadalje, trošarinski obveznici koji imaju pravo utvrđivanja maloprodajne cijene cigareta u...
 • 19 Prosinac 2017

  Novi ispitni rok za prijevoznike

  Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu najkasnije 7 dana prije početka ispita. Za prijavu ispita potrebno je dostaviti ispunjenu prijavnicu i potvrdu o uplati. Prijavnica i podaci za uplatu mogu se preuzeti s web stranice HOK-a,...
 • 19 Prosinac 2017

  9. redovna sjednica Skupštine Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije i svečano uručenje komorskih priznanja

  Na svečanom dijelu sjednice dodijeljena su godišnja priznanja OK Bjelovar i Povelja Hrvatske obrtničke komore. Priznanja i Povelju uručili su potpredsjednik HOK-e, gosp. Davor Pleško i predsjednik OKBBŽ, gosp. Goran Grgić.  Povelja Hrvatske obrtničke komore umirovljenom obrtniku za...
 
 
 

Sajmovi

Obrtnički sajmovi u Hrvatskoj
Međunarodni sajam u Gudovcu
Sajam obrtništva i male privrede,
Međunarodni sajam poduzetništva
MESAP, Međunarodni
obrtnički sajam u Zagrebu

Propisi

Novi Zakoni i propisi od značaja za
obrtnike u Hrvatskoj:
Zakon o obrtu, Zakon o radu, Zakon
o poljoprivredi, Pravilnik o višestru-
koj suglasnosti, Zakon o ugostitel-
jskoj djelatnosti

Odbori i komisije

Odbor za strukovnu izobrazbu,
Odbor za sajmove i druge pro-
midžbene aktivnosti, Odbor za
rješavanje pitanja umirovljenih
obrtnika, Komisija za priznanja
Komisija za dodjelu stipendija

Obrazovanje

Stručna osposobljavanja za stru-
kovne kvalifikacije mogu se stjecati
nakon završene osnovne škole ili
drugog srednjeg strukovnog obra-
zovanja. Za stjecanje potrebnih
znanja priznaje se neformalno...