Odbori i komisije

Radi što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva stalne odbore i komisije. U Odborima se raspravlja o prijedlozima i poticajima za razvoj obrtništva, o čemu konačno odlučuje Upravni odbor ili Skupština. Odbori imaju predsjednika, potpredsjednika i članove.