08 Lip 2016

MAJSTORSKI ISPITI

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za strukovne kvalifikacije s Popisa vezanih i povlaštenih obrta. Majstorski ispit je najviši stupanj...
 
18 Lis 2022

ONLINE PLATFORMA E-MAJSTOR ZA PRIPREMU I POLAGANJE MAJSTORSKOG ISPITA

Hrvatska obrtnička komora razvila je u okviru projekta Erasmus+ Master 4.0: Unaprjeđenje majstorskih ispita online platformu za pripremu i polaganje majstorskih ispita. Klikom na online platformu: https://ispiti.e-majstor.eu/landingPage.aspx otvaraju se dvije opcije:...
 
18 Lis 2022

RELICENCIRANJE OBRTNIKA I PRAVNIH OSOBA KOJI SU LICENCIRANI PRIJE VIŠE OD 7 GODINA

U skladu sa čl. 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (127/19, 41/20) Hrvatska obrtnička komora dužna je provesti postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje naukovanja kod svih obrtnika i pravnih osoba koji su licencirani prije više od sedam godina. Na temelju navedene...
 
17 Lis 2022

ISPIT KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju. Više informacija o...
 
08 Lip 2016

LICENCIRANJE

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja. Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno...
 
08 Lip 2016

Ispit o stručnoj osposobljenosti

Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit. U Obrtničkoj komori Bjelovarsko-bilogorske...
 
08 Lip 2016

STRUKOVNO OBRAZOVANJE ZA VEZANE OBRTE

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja. Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te...
 
08 Lip 2016

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

  Broj sati Ukupni broj sati 1. razred 2. razred 3. razred godišnje godišnje godišnje a) Općeobrazovni dio 315 315 224...
 
08 Lip 2016

UPISI U OBRTNIČKA ZANIMANJA

Učenik koji je završio osnovno obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalnog usmjeravanja mladeži i školskim liječnikom o zdravstvenim uvjetima i mogućim štetnim posljedicama za...
 
08 Lip 2016

UGOVORI O NAUKOVANJU

Ugovor o naukovanju zaključuju obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja...