08 Lip 2016

LICENCIRANJE

Zakon o obrtu (N.N. 143/13) od 10. 12. 2013. godine propisuje uvjete za izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja. Uvjeti za izdavanje dozvole (licencije) usklađeni su s Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i...
 
08 Lip 2016

Ispit o stručnoj osposobljenosti

Ispiti o stručnoj osposobljenosti Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit. U...
 
08 Lip 2016

STRUKOVNO OBRAZOVANJE ZA VEZANE OBRTE

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja.  Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog...
 
08 Lip 2016

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

  Broj sati Ukupni broj sati 1. razred 2. razred 3. razred godišnje godišnje godišnje a) Općeobrazovni dio 315 315 224...
 
08 Lip 2016

UPISI U OBRTNIČKA ZANIMANJA

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i liječnicima medicine rada o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje...
 
08 Lip 2016

UGOVORI O NAUKOVANJU

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja...
 
08 Lip 2016

POMOĆNIČKI ISPIT

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i...
 
08 Lip 2016

MAJSTORSKI ISPITI

Majstorski ispiti Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za strukovne kvalifikacije s Popisa vezanih i povlaštenih obrta. Majstorski ispit...