24 Lis 2018

Majstorski ispiti u 2020. g.

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije u 2020. g. provodi majstorske ispite u sljedećim rokovima: SVIBANJ (od 30.3. do 8.5.2020.) - rok za prijavu ispita je 14.2.2020. PROSINAC (od 9.11. do 20.12.2020.) - rok za prijavu ispita je 25.9.2020....
 
29 Pro 2017

Ispiti o stručnoj osposobljenosti u 2020. g.

Ispiti o stručnoj osposobljenosti u 2020. održavaju se u rokovima: VELJAČA: od 3.2. do 28.2.2020. g. - prijave se primaju do 19.1.2020 TRAVANJ: od 1.4. do 30.4.2020. g. - prijave se primaju do 15.3.2020. LIPANJ: od 1.6. do 30.6.2020. g. - prijave se primaju do 15.5.2020. LISTOPAD: od 1.10. do...
 
08 Lip 2016

LICENCIRANJE

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.   Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu...
 
08 Lip 2016

Ispit o stručnoj osposobljenosti-informacije

Ispiti o stručnoj osposobljenosti Stručna osposobljavanja za strukovne kvalifikacije mogu se stjecati nakon završene osnovne škole ili drugog srednjeg strukovnog obrazovanja. Za stjecanje potrebnih znanja priznaje se neformalno obrazovanje, a može se polaziti i priprema za ispit. U...
 
08 Lip 2016

STRUKOVNO OBRAZOVANJE ZA VEZANE OBRTE

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja.  Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog...
 
08 Lip 2016

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

  Broj sati Ukupni broj sati 1. razred 2. razred 3. razred godišnje godišnje godišnje a) Općeobrazovni dio 315 315 224...
 
08 Lip 2016

UPISI U OBRTNIČKA ZANIMANJA

Učenik koji je završio osmogodišnje opće obrazovanje, može se upisati u bilo koje obrtničko zanimanje. Prije izbora zanimanja korisno je posavjetovati se sa stručnjacima s područja profesionalne orijentacije mladeži i liječnicima medicine rada o mogućim štetnim posljedicama za zdravlje...
 
08 Lip 2016

UGOVORI O NAUKOVANJU

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz odredaba koje propisuje ministar nadležan za obrt. Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i učenika tijekom trajanja programa naukovanja...
 
08 Lip 2016

POMOĆNIČKI ISPIT

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Ispit obuhvaća provjeru praktičnih i...
 
08 Lip 2016

MAJSTORSKI ISPITI-INFORMACIJE

Majstorski ispiti Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za strukovne kvalifikacije s Popisa vezanih i povlaštenih obrta. Majstorski ispit...