06 Velj 2019

HOK uputio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o komunalnom gospodarstvu

Trgovačka društva koja su osnovana od strane lokalne samouprave za obavljanje komunalnih djelatnosti, a ujedno svoju djelatnost mogu obavljati na slobodnom tržištu, nelojalna su konkurencija privatnom poduzetništvu

Omogućavanjem izlaska na slobodno tržište komunalnim trgovačkim društvima poremećena je njegova ravnoteža i direktno su ugroženi poduzetnici koji posluju isključivo prema tržišnim uvjetima. 

Time se krši ustavno načelo jednakosti te ujedno ustavna zapovijed osiguranja jednakopravnog položaja na tržištu svim poduzetnicima.

Kako bi zaštitila svoje članove od nelojalne konkurencije i neravnopravnog tretmana na slobodnom tržištu, Hrvatska obrtnička komora uputila je Ustavnom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti spornog članka 34. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu koji glasi:

“Trgovačko društvo koje uz povjerenu komunalnu djelatnost obavlja i drugu djelatnost koja se obavlja u javnom interesu i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost mora računovodstvene poslove za te djelatnosti obavljati odvojeno“.


Trgovačko društvo osnovano je od strane jedinica lokalne samouprave za obavljanje komunalnih djelatnosti te svoje usluge naplaćuje iz komunalne naknade. Zbog svog javnopravnog karaktera i zajamčenih unaprijed dogovorenih poslova, svojim izlaskom na slobodno tržište predstavlja nelojalnu konkurenciju svim drugim gospodarskim subjektima u tržišnom natjecanju.

Propisivanje obveze vođenja odvojenog računovodstva koje stoji u spornom članku, neće utjecati na sprječavanje monopola i diskriminacije na tržištu. Naime, Zakon o računovodstvu ne prepoznaje pojam odvojenog računovodstva. Iako u praksi postoji, ono ne sprječava niti  ograničava da sredstva iz jedne djelatnosti financiraju aktivnosti druge djelatnosti.

Stoga je Hrvatska obrtnička komora predložila Ustavnom sudu ukidanje odredbe članka 34. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18) kao neustavne.

  Vijesti - Sve