29 Tra 2021

Hrvatska obrtnička komora započinje postupak relicenciranja obrta i pravnih osoba koji izvode naukovanje

U skladu s člankom 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (127/19, 41/20) Hrvatska obrtnička komora dužna je provesti postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje naukovanja kod svih obrtnika i pravnih osoba koji su licencirani prije više od sedam godina.

Na temelju navedene zakonske odredbe Hrvatska obrtnička komora putem područnih obrtničkih komora pristupa postupku relicenciranja.

Usklađivanje s trenutno važećim propisima je važno kako bi se osiguralo da učenici obavljaju naukovanje u sigurnim i provjerenim uvjetima. S obzirom da su materijalno-tehnički i kadrovski uvjeti u obrtima i pravnim osobama podložni promjenama, zakonodavac je ovom izmjenom zakona propisao ograničenje trajanja licencije na sedam godina. Nakon tog perioda potrebno je ponovno provjeriti uvjete, odnosno izvršiti relicenciranje.

Kroz cijeli postupak relicenciranja obrte/pravne osobe vodit će savjetnici za obrazovanje područne obrtničke komore koji će kontaktirati obrte/pravne osobe koji se trebaju relicencirati te će im pomoći savjetima i uputama, kao i pribavljati dio dokumentacije po službenoj dužnosti.

Preuzimanjem aktivne uloge u provedbi strukovnog obrazovanja obrtnici i pravne osobe daju veliki doprinos kvaliteti provedbe naukovanja jer na taj način osiguravaju najstručnije mentore za podučavanje naučnika izravno u samom poslovnom procesu. Ovakav način provedbe naukovanja dokazano stvara višestruke koristi za sve koji su uključeni u njen proces; obrte i tvrtke, učenike i gospodarstvo u cjelini.

Daljnje informacije možete dobiti na https://www.hok.hr/obrazovanje/strukovno-obrazovanje-za-programe-vezanih-obrta/relicenciranje.


Relicenciranje

U skladu sa čl. 38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (127/19, 41/20) Hrvatska obrtnička komora dužna je provesti postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje naukovanja kod svih obrtnika i pravnih osoba koji su licencirani prije više od sedam godina.

Na temelju navedene zakonske odredbe Hrvatska obrtnička komora provodi relicenciranje putem područnih obrtničkih komora.

Usklađivanje s trenutno važećim propisima je važno kako bi se osiguralo da učenici obavljaju naukovanje u sigurnim i provjerenim uvjetima. S obzirom da su materijalno-tehnički i kadrovski uvjeti u obrtima i pravnim osobama podložni promjenama, zakonodavac je ovom izmjenom zakona propisao ograničenje trajanja licencije na sedam godina. Nakon tog perioda potrebno je ponovno provjeriti uvjete, odnosno izvršiti relicenciranje.

Preuzimanjem aktivne uloge u provedbi strukovnog obrazovanja obrtnici i pravne osobe daju veliki doprinos kvaliteti provedbe naukovanja jer na taj način osiguravaju najstručnije mentore za podučavanje naučnika izravno u samom poslovnom procesu. Ovakav način provedbe naukovanja dokazano stvara višestruke koristi za sve koji su uključeni u njen proces; obrte i tvrtke, učenike i gospodarstvo u cjelini.

Postupak relicenciranja

Kroz cijeli postupak relicenciranja obrte/pravne osobe vodit će savjetnici za obrazovanje područne obrtničke komore koji će pisanim putem kontaktirati obrte/pravne osobe koji se trebaju relicencirati te će im pomoći savjetima i uputama kao i pribavljati dio dokumentacije po službenoj dužnosti.

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev se dostavlja:

dokaz o sjedištu/mjestu obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe – ako je došlo do promjene adrese;
izjavu kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću obrt/pravna osoba potvrđuje da materijalno-tehnički uvjeti odgovaraju obavljanju poslova djelatnosti za koju su registrirani;
dokaz da su mentori i dalje zaposleni u obrtu – ugovori o radu/potvrda i izvod iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za svakog mentora;
uvjerenje o nekažnjavanju – za svakog mentora;
potpisanu suglasnost za traženje podataka iz kaznene evidencije – za svakog mentora;
Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (zaštita na radu – obveza svakoga tko ima radnike ili učenike) – za svakog mentora

Napomena: u slučaju da je došlo do promjene adrese obavljanja djelatnosti obrta/pravne osobe, potrebno je ponovo provesti kompletan postupak licenciranja s izlaskom komisije za licenciranje. 

Znanja iz podučavanja naučnika

Mentori koji nisu polagali ispit iz radne pedagogije ili osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju, odnosno nemaju položen majstorski ispit, trebaju u svrhu ponovnog izdavanja licencije položiti ispit iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju. Ovaj ispit se organizira u područnim obrtničkim komorama, o čemu također možete dobiti informacije od savjetnika za obrazovanje ili na internetskim stranicama Hrvatske obrtničke komore: 

  Vijesti - Sve