30 Sij 2023

JAVNI POZIV ZA OBRTNIKE S PODRUČJA GRADA DARUVARA - 2023. godina

Na temelju članka 13. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Daruvara u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Daruvara“ 11/22) gradonačelnik Grada Daruvara objavljuje

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA I FIZIČKIM OSOBAMA S PODRUČJA GRADA DARUVARA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA U 2023. GODINI KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Daruvara, obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.

 

Poslovna jedinica mora biti registrirana u Sudskom/Obrtnom registru.

Pod obrtnicima podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanjima te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: - iznos ukupne aktive 350.000,00 eura, - prihod 700.000,00 eura i - prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: - ukupna aktiva 4.000.000,00 eura, - prihod 8.000.000,00 eura, - prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. 


Objavljen javni poziv i popis dokumentacije za prijavu možete vidjeti na linku :

https://daruvar.hr/javni-poziv-poduzetnicima-i-fizickim-osobama-s-podrucja-grada-daruvara-na-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-poticaja-po-programu-poticanja-poduzetnistva-i-obrtnistva-na-podrucju-grada-daruvara-u-2023-go/?fbclid=IwAR3IWfapwZgBocdyZe47P-ETSy7Ztu_7Wk2uyYDjq0gNvR1vsO2nO0mlmk4

  Vijesti - Sve