05 Ruj 2023

BBŽ objavila JAVNE POZIVE za DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I OBRTNIŠTVA U 2023.

Danas, 5. rujna 2023. g. objavljen je na stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj gospodarstva i obrtništva u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti kroz slijedeće mjere:

  • Mjera 8. Potpora novootvorenim obrtima
  • Mjera 9. Sufinanciranje nastupa na sajmovima
  • Mjera 10. Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

Mjera 8. Potpora novootvorenim obrtima

Korisnici mjere su novootvoreni obrti, osim poljoprivrednih obrta, sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Intenzitet potpore je 400,00 EUR jednokratno po otvaranju obrta, odnosno za obrt otvoren nakon 09. rujna 2022. godine kada je zatvoren prethodni javni poziv za navedenu mjeru, uz predočenje obrtnice.

Mjera 9. Sufinanciranje nastupa na sajmovima

Korisnici mjere su obrti sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koje se planiraju prijavljivati ili se prijavljuju na opće ili specijalizirane sajmove za određenu gospodarsku djelatnost u zemlji ili inozemstvu.

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma sajamskog prostora i troškovi najma opreme za sudjelovanje na sajmu, nastali nakon 20. rujna 2022. godine kada je zatvoren prethodni javni poziv za navedenu mjeru.

Iznos sufinanciranja je do 50% opravdanih troškova (bez PDV-a) po korisniku ali ne više od 1.000,00 EUR po korisniku, po predočenju dokaza o plaćenim prihvatljivim troškovima.

Mjera 10. Potpora razvoju poduzetničkoj infrastrukturi

Korisnici mjere su obrti sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, koje ulažu u proširenje proizvodnih ili drugih kapaciteta, a potrebni su im dodatni priključci za energente (električna energija, plin, voda) ili povećavanje kapaciteta dosadašnjih priključaka.

Prihvatljivi troškovi su troškovi HEP-a ili drugih distributera električne energije, plina ili vode, potrebnih elaborata za priključak ili povećanje kapaciteta dosadašnjeg priključka, dodatnih radova da bi se mogao izvršiti priključak ili povećanje kapaciteta dosadašnjeg priključka, prema stvarnim računima distributera ili drugih tvrtki koje moraju izvršiti dodatne radove, nastalih u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2023. godine.

Iznos sufinanciranja je do 50% prihvatljivih troškova a maksimalni intenzitet potpore je 1.500,00 EUR po korisniku, po predočenju dokaza o stvarno plaćenim uslugama odnosno plaćenim prihvatljivim troškovima.


KORISNICI POTPORA

Korisnici mjera su mikro, male i srednje tvrtke i obrti koji/e imaju sjedište i proizvodne kapacitete te dodijeljena sredstva ulažu isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Iz svih mjera isključene su tvrtke i obrti koje se pretežito bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Ukoliko se pojedina tvrtka ili obrt uz poljoprivrednu djelatnost bavi i nekom drugom registriranom djelatnošću koja bi bila sukladna ovom javnom pozivu kao što je prerada i pakiranje poljoprivrednih proizvoda, proizvodnja prehrambenih artikala iz poljoprivrednih proizvoda ili slično, za tu djelatnost može ostvariti bespovratna sredstava sukladno ovom javnom pozivu.

Korisnici mjera mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv na temelju plaćenog računa ili ovjerene ponude dobavljača za kupnju, a koju su dužni izvršiti u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke o dodijeljenim sredstvima te će im tada biti isplaćena potpora po dostavljenoj kompletnoj dokumentaciji.

Sukladno Uredbi 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 6.635,00 eura.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a.

I . Dokumentacija za sve mjere

1. Popunjeni i ovjereni obrazac prijave (preuzima se sa web stranica Županije – www.bbz.hr – javni pozivi) ;

2. Preslika osobne iskaznice (za odgovornu osobu ) ;

3. Preslika rješenja trgovačkog suda ili preslika obrtnice ili preslika Izvoda iz obrtnog registra (ne starijeg od 6 mjeseci) ;

4. Preslika računa/ovjerene ponude /potpisanog ugovora za kupnju robe ili usluga za koje se traži sufinanciranje;

5. Preslika IBAN broja žiro-računa tvrtke ili obrta, odnosno fizičke osobe;

6. Privola o korištenju osobnih podataka (GDPR);

7. Dodatna dokumentacija ukoliko je potrebna, a navedena je ispod svake pojedine mjere

II. Dodatna dokumentacija za mjeru:

Mjera 9.

• Fotografije (minimalno dvije) s nastupa na sajmu.

NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijave za dodjelu sredstava dostavljaju se Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti na obrascu prijave uz potrebnu dokumentaciju, osobnim dolaskom u Pisarnicu Bjelovarsko-bilogorske županije, uz naznaku:

Bjelovarsko-bilogorska županija

Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti

Dr. A.Starčevića 8,

43000 Bjelovar

"Javni poziv – Mjera __".

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati, a o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten. Upravni odjel za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti ima pravo zatražiti dodatna pojašnjenja i/ili dostavu dodatne dokumentacije ako iz dostavljene dokumentacije sve nije razumljivo i vidljivo.

Prijave će se obrađivati redom kako su zaprimljene.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr) pod izbornikom JAVNI POZIVI

Više o javnom pozivu i mjerama putem poveznice na službenu internetsku stranicu BBŽ:

https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-razvoj-gospodarstva-i-obrtni%C5%A1tva-u-2023-godini-2

Javni poziv je otvoren od 05.09.2023. do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za pojedinu mjeru, a najkasnije do 15. studenoga 2023. godine.

INFORMACIJE

Informacije, odgovori na dodatna pitanja, i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj i komunalne djelatnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, soba 97. dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar, na telefon 043/278-194, ili na e-mail: tea.rados@bbz.hr.

Sve obavijesti i promjene vezane uz javni poziv biti će objavljene na službenoj internetskoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije (www.bbz.hr) pod izbornikom JAVNI POZIVI.

  Vijesti - Sve