13 Srp 2023

Natječaj za provedbu za provedbu intervencije 78.01. - Poljoprivrednici

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje natječaj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja.

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

  • privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe,
  • privatni savjetnik,
  • nevladine organizacije,
  • Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje,
  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika: 15,88 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja: 3.500.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Pitanja u vezi s ovim Natječajem korisnici postavljaju isključivo putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr, unosom osobnih podataka te odabirom odgovarajućeg natječaja na koji se pitanje odnosi.

Pitanja se mogu postaviti od 7. srpnja 2023. godine do 7. kolovoza 2023. godine, a odgovori na postavljena pitanja objavljuju se putem mrežne stranice – www.ruralnirazvoj.hr.

Upravljačko tijelo i Agencija za plaćanja kroz odgovore na pitanja ne mogu davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, prihvatljivosti projekata odnosno pojedine vrste troškova.


Izvornu objavu, kao i detalje vezane za prijavu možete proučiti https://www.apprrr.hr/objavljen-prvi-natjecaj-iz-europskog-poljoprivrednog-fonda-za-ruralni-razvoj-za-provedbu-intervencije-78-01-potpora-prenosenju-znanja-iz-strateskog-plana-zajednicke-poljoprivredne-politike-republike/

Vezano uz Natječaj, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

U planu je održavanje tri radionice prema rasporedu:

  • Zagreb 12. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Kino dvorana Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78
  • Osijek 13. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13
  • Zadar 14. 7. 2023., od 11 do 14 sati, Dvorana HGK ŽK Zadar, Špire Brusine 16

Broj mjesta je ograničen te je stoga potrebno putem poveznice https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Uiq0g7udefa1Dyj7B0BhpgTX1YlmC7VfAxXgSg9M5tg-NA/viewform?pli=1 prijaviti sudjelovanje.

  Vijesti - Sve