27 Ruj 2017

Natječaj za tisak "Vodiča za naukovanje" za poslodavce

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN, sufinanciran od strane programa Erasmus+ Europske unije, prikuplja ponude za tisak „Vodiča za naukovanje“ za poslodavce.

Opis predmeta nabave

Predmet ponude: „Vodič za naukovanje“

opcija- jedna brošura

Format: Brošura A5

Papir: ovitak 300 g, knjižni blok 115 g

Broj listova: ovitak + 32 stranice knjižnog bloka

Količina: 500 ili 1000 komada

Tisak: 4/4 color obostrano

Vrsta tiska: offset

Plastifikacija: mat

Tisak: da

Uvez: meki, klamano kroz hrbat

Molimo Vas da dostavite ponudu za svaku od traženih količina.


opcija- brošura u dva dijela
Format: Brošura A5

Papir: ovitak 300 g, knjižni blok 115 g

Broj listova: ovitak + 16 stranica knjižnog bloka po brošuri

Količina: 500 (250+250) ili 1000 (500+500) komada

Tisak: 4/4 color obostrano

Vrsta tiska: offset

Plastifikacija: mat

Tisak: da

Uvez: meki, klamano kroz hrbat

Molimo Vas da dostavite ponudu za svaku od traženih količina.

Datum dostave ponude

4.10.2017.

-     zaprimljeno u poštanskim uredima do datuma 4.10.2017. u zatvorenim kovertama s naznakom:

NE OTVARATI – PONUDA ZA TISAK VODIČA ZA NAUKOVANJE ZA POSLODAVCE za projekt „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, 572663-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3 SUP-APPREN“

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude

Ponude koje su stigle nakon naznačenog datuma dostave ponude – neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:

-     u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

-     rok valjanosti ponude je 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

 Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

  Vijesti - Sve