30 Sij 2019

Podsjećamo: sutra je zadnji rok za podnošenje Prijave dohotka od zajedničke djelatnosti

Obrtnici, obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju djelatnost u supoduzetništvu obvezni su dostaviti Prijavu dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)  nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 31. siječnja 2019. godine.

Dohodak od zajedničke djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te od zajedničke imovine i imovinskih prava utvrđuje se kao jedinstven dohodak i prijavljuje na obrascu DOH-Z – Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti. Utvrđen dohodak raspoređuje se odnosno dijeli na supoduzetnike prema prethodno zaključenom 


ugovoru, a ako ugovor nije zaključen, zajednički se dohodak dijeli na jednake dijelove između supoduzetnika. Tako se oporezuje dio dohotka koji pripada svakom supoduzetniku od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Nositelju zajedničkog obrta nadležna ispostava Porezne uprave izdaje privremeno porezno rješenje, a nositelj zajedničke djelatnosti dužan je obavijestiti supoduzetnike o visini utvrđenog dohotka i njegovoj raspodjeli, kako bi svaki od njih predao svoju poreznu prijavu na obrascu DOH do konca veljače 2019. godine.

  Vijesti - Sve