12 Sij 2023

Prijave za polaganje majstorskog ispita u Obrtničkoj komori BBŽ otvorene su do 10. veljače 2023. g

Prijave za polaganje majstorskog ispita u Obrtničkoj komori BBŽ  otvorene su do 10. veljače 2023. g

Prijave za polaganje majstorskog ispita u Obrtničkoj komori Bjelovarsko-bilogorske županije otvorene su do 10. veljače 2023.g.

 

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

 

✅osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

✅osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

✅osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

 

✅osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

 

✅osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

 

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.

 

Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.


Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

 

1.dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe

2.dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

3.dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta

4.dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika

 

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 345,08 EUR (2.600,00 kuna).

 

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Sve detalje možete pročitati na:

https://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski-ispit

 

Više informacija o načinu prijave možete dobiti na :

telefon : 043 242 242

mobitel : 099 536 1422

e-mail : obrazovanje-bj@hok.hr

  Vijesti - Sve