10 Lis 2016

Provedba mjere Osposobljavanje na radnom mjestu - obrazovanje za poznatog poslodavca za ugostiteljska zanimanja

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Ministartsvom rada i mirovinskog sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pokrenula je Projekt "Usavršavanjem do sigurnog radnog mjesta" - dodatna edukacija kadra za potrebe ugostiteljstva s ciljem rješavanja nedostatka kvalificirane radne snage. Temeljem sporazuma Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske obrtničke komore u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji provedena je mjera Osposobljavanje na radnom mjestu - Poznati poslodavac iz Programa mjere aktivne politike zapošljavanja za 2016. g. za ugostiteljska zanimanja: Pripremetelj jednostavnih jela i slastica i Poslužitelj jela i pića.

Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Bjelovar je uputio na osposobljavanje nezaposlene osobe koje odgovaraju uvjetima za uključivanje u Projekt. Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije je osigurala poslodavce koji su sudjelovali u provedbi osposobljavanja na radnom mjestu, u suradnji s odabranim poslodavcima Obrtnička komora je organizirala ispite o stručnoj osposobljenosti za priprematelje jednostavnih jela i slastica i poslužitelje jela i pića, temeljem položenih ispita nezaposlenim osobama će biti dodjeljena Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti, koja su priznata te ih izdaje Hrvatska obrtnička komora. Osobama koji steknu javnu ispravu temeljem ispita o stručnoj osposobljenosti nudi se mogućnost vođenje poslovanja i samostalno otvaranje obrta u strukovnoj kvalifikaciji za koju je osoba osposobljena.

Program osposobljavanja je trajao od srpnja do listopada 2016. godine. Pripreme za osposobljavanje su počele krajem lipnja 2016. g. Održani su sastanci s poznatim poslodavcima-ugostiteljima, tijekom srpnja organizirana je nastava kao priprema za stručno-teoretski dio ispita za priprematelje jednostavnih jela i slastica i poslužitelje jela i pića, a u kolovozu je održana praktična nastava u ugostiteljskom objektu kod poznatog poslodavca-ugostitelja. U periodu od 1.9. do 30.9.2016. godine održani su praktični dijelovi ispita u ugostiteljskim objektima u kojima su polaznici-nezaposlene osobe pohađale praktičnu nastavu, nakon toga održan je završni dio ispita osnovna znanja za vođenje obrta (gospodarstvo i pravni propisi) te je time završen program osposobljavanja.

  Obrtnički projekti - Sve