08 Lip 2016

LICENCIRANJE

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

 

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu).

Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe

 

Mentori mogu biti:

  • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
  • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

 Obrt ili pravna osoba koji žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati također imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje naukovanja.

Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

 

Obrtnik, odnosno pravna osoba prilaže:

  1. presliku obrtnice, odnosno presliku Rješenja trgovačkog suda (za poduzeća)
  2. za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanje potrebno je priložiti dokaze o stečenoj vrsti i razini obrazovanja, priznatom statusu, odnosno stečenom radnom iskustvu:

a) majstorska diploma ili potvrda o položenom majstorskom ispitu (preslika), ili

b) dokaz o priznavanju prava sukladno odredbi članka 66. Zakona o obrtu (preslika) te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

c) diploma/svjedodžba o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika) i dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

d) dokaz o statusu izumitelja na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna (preslika), preslika radne knjižice za razdoblja upisa do 30.6.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika), ili

e) svjedodžba o završenom odgovarajućem srednjem strukovnom obrazovanju (preslika), presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30.6.2013. godine (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima

   3. evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokaz o položenom ispitu kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika (preslika)

   4. Potrebno je priložiti zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način za osobe koje izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ili dokaz o oslobođenju od obveze osposobljavanja za rad na siguran način               temeljem          posebnog propisa (preslika)

   5. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)

Ukoliko sam vlasnik obrta ne udovoljava uvjetima, tada se podaci  traže za osobu koja je zadužena za provedbu praktičnog dijela naukovanja

Obrtnik/zastupnik pravne osobe ne može primiti učenike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ukoliko mu je oduzeto pravo na primanje učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, pa je stoga potrebno priložiti potvrdu od strane Suda časti Hrvatske obrtničke komore (obrazac se  podiže u područnoj Obrtničkoj komori)

Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije zaprima Zahtjeve za izdavanje dozvole, te razmatra potrebnu dokumentaciju i organizira postupak licenciranja.

Adresa: Bjelovar ,Junija Palmotića 1
Tel: 043/242-242

e-mail: obrazovanje-bj@hok.hr

 Cijena licence: 600,00 kn

 


Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije zaprima Zahtjeve za izdavanje dozvole, te razmatra potrebnu dokumentaciju i organizira postupak licenciranja.

Adresa: Bjelovar ,Junija Palmotića 1
Tel: 043/242-242, 241-280

e-mail: obrazovanje-bj@hok.hr

 Cijena licence: 600,00 kn

Zahtjev za izdavanje /promjenu/dopunu dozvole licencije za izvođenje praktičme nastave i vježbi naukovanja možete preuzeti putem poveznice:

https://www.hok.hr/obrazovanje/mjesta-za-naukovanje-praksu

Preuzmite dokument:

  suglasnost.docx   (11.58 KB)
 
  Obrtničko obrazovanje - Sve