08 Lip 2016

STRUKOVNO OBRAZOVANJE ZA VEZANE OBRTE

U skladu s europskim smjernicama koje ističu važnost uključivanja obrazovanja na radnom mjestu u redovni sustav strukovnog obrazovanja, obrazovanje za vezane obrte se odvija prema programu sastavljenom od općeobrazovnog dijela i naukovanja. 

Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog dijela te praktične nastave i vježbi. Obrazovanje traje tri godine i propisano je:

Zakonom o obrtu (NN 143/13)

te u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama navedenog Zakona do stupanja na snagu novih provedbenih propisa

Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenca) te uvjeta za izvođenje praktičnog dijela naukovanja (NN 37/15)
Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 63/14)

i

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12)
Zakonom o strukovnom obrazovanju (30/09)

te

odgovarajućim nastavnim planovima i programima.

Ovo obrazovanje pridonosi povećanju broja zaposlenih u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i podiže kvalitetu rada.

  Obrtničko obrazovanje - Sve