Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore iz Udruženja obrtnika–ukupno 17 član.
Donosi Statut, program rada, financijski proračun i opće akte. Imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se u udruženjima obrtnika vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.  

  Tijela komore - Sve