INSERT-BJELOVAR
INSERT-BJELOVAR
Obrt za administrativne usluge i reklamu, vl. Tanja Lazić
 

Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

Fotokopiranje i obrada teksta

Agencija za promidžbu

Oglašavanje preko medija

Lokacija
 

INSERT-BJELOVAR - Obrt za administrativne usluge i reklamu, vl. Tanja Lazić

Ulica:Šetalište dr.Ivše Lebovića 37
Pošta, mjesto:43000 Bjelovar
Telefon:0998256568
E-mail:insert.bjelovar@gmail.com
INSERT-BJELOVAR, obrt za administrativne usluge i reklamu

Obrt nudi usluge izrade poslovnih dopisa, poslovnih planova, izrade i obrade tablica, powerpoint prezentacija, prijepis dokumenata, vođenje administracije i evidencija za druge tvrtke, fotokopiranje, skeniranje, oglašavanje preko medija i putem izravne pošte, markentiško savjetovanje itd. 

  Obrtnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji - Sve