05 Srp 2023

JAVNI POZIV za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi BBŽ

Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022.-2025. godine ("Županijski glasnik" broj 5/22, 2/23) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području

Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna Bjelovarsko-bilogorske županije, potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpora) u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2023. godini za sljedeća ulaganja:

Mjera 1. POTPORA BILJNE I VOĆARSKE PROIZVODNJE

1.1. Nabava i postavljanje plastenika i staklenika za povrtlarstvo

Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu novih i/ili rekonstrukciju postojećih te nabavu opreme za plastenike i staklenike. Potpora za nabavu i/ili rekonstrukciju postojećih plastenika i staklenika odobrit će se onom korisniku koji će u 2023. godini nabaviti i izgraditi najmanje 100 m2 novog plastenika ili staklenika. Za nabavu novog plastenika i/ili staklenika te opreme za iste, od ovlaštenog proizvođača-dobavljača plastenika i/ili staklenika dodijelit će se potpora u iznosu od 50% nabavne cijene, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 2.600,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

1.2. Podizanje trajnih nasada u voćarstvu te sadnja ljekovitog i aromatičnog bilja

Potpora će se dodijeliti za sadnju trajnih nasada voćaka, ljekovitog i aromatičnog bilja. Potpora se dodjeljuje za sadnju nasada voćnjaka (minimalno 100 sadnica) i to jabuka, šljiva, breskva, dunja, nektarina, marelica, kruška, višnja, trešnja, kupina, borovnica, aronija, ribizla i malina.

Iznos potpore po jednoj sadnici je 30% od nabavne cijene sadnice, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 1.300,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

Potpora za sadnju ljekovitog i aromatičnog bilja će se dodijeliti za nabavu deklariranog sjemena ili sadnog materijala i troškove sjetve ili sadnje sljedećeg ljekovitog i aromatičnog bilja: kamilica, metvica, kadulja, ružmarin, stolisnik, komorač, timijan, smilje, crni i bijeli sljez, neven, buhač, sikavica, lavanda, bosiljak, matičnjak, anis, estragon, čičak, čubar, origano, bazga, šipak.

Iznos potpore je 30 % ukupno prihvatljivih troškova za sjetvu ili sadnju ljekovitog ili aromatičnog bilja, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 1.300,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

1.3. Nabava opreme za sustav navodnjavanja na OPG-u

Potpora za nabavu opreme za sustav navodnjavanja odobrit će se onom korisniku koji će nabaviti opremu za sustav navodnjavanja na OPG-u na površini od najmanje 1.000 m2 za proizvodnju na otvorenom i najmanje 200 m2 za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% nabavne cijene, a najviše u iznosu do 2.600,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 2. POTPORA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Bjelovarsko-bilogorska županija će dodijeliti potporu u iznosu 50% troškova stručne kontrole i troškova izdavanja potvrdnice u ekološkoj proizvodnji za 2023. godinu, a najviše 250,00 eura po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 3. POTPORA STOČARSKE PROIZVODNJE

3.1. Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova nabave sjemena nerastova za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača. Potpora za sufinanciranje troškova nabave sjemena nerastova dodjeljuje se u iznosu od 70% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 250,00 eura PDV nije prihvatljiv trošak.

3.2. Potpora za sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda na području Bjelovarsko – bilogorske županije

Potpora se dodjeljuje za umjetno osjemenjivanje od 20,00 eura po jednoj usluzi za umjetno osjemenjivanje krava i junica. Za svako sljedeće osjemenjivanje za istu životinju neće se dodjeljivati potpora. Najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 400,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

3.3. Potpora za ulaganje u poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenje mlijeka

Potpora je namijenjena povećanju kvalitete mlijeka proizvedenog na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, s ciljem poticanja mliječnog stočarstva. Prihvatljivi trošak je kupnja nove opreme/dijelova opreme za mužnju, hlađenje i čuvanje mlijeka u 2023. godini. Potpora za poboljšanje kvalitete mužnje i skladištenja mlijeka dodijelit će se u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos koji jedan korisnik može ostvariti je 1.300,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

3.4. Uzgoj i zaštita mliječnih pasmina goveda na području Bjelovarsko-bilogorske županije

3.4.a. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu

Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove kupovine uzgojno valjanih junica za proizvodnju mlijeka. Prihvatljivi su troškovi kupovine uzgojno valjanih junica u govedarskoj proizvodnji, a koji su nastali od 01. siječnja 2023. godine. Uzgojno valjane junice za proizvodnju mlijeka moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Korisnik potpore obvezan je držati grla za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, prirodna nepogoda i slično). Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.

Intenzitet potpore je do 30% prihvatljivih troškova i može iznositi:

- u govedarskoj proizvodnji do 265,00 eura po grlu, a najviše ukupno po korisniku do 1.300,00 eura godišnje.

Ako korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, intenzitet potpore je do 40% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku do 2.000,00 eura godišnje.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

3.4.b. Potpora za uzgoj i držanje valjanih junica mliječnih pasmina

Potpora se odobrava za troškove uzgoja i držanja uzgojno valjanih junica mliječne pasmine iz vlastitog uzgoja u jediničnom iznosu po grlu. Uzgojno valjane junice moraju biti steone 5 i više mjeseci, te moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Korisnik potpore obvezan je držati grla za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile (bolest, uginuće, prirodna nepogoda i slično). Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica odobrava se u iznosu do 265,00 eura po grlu, a ako korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 30%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu za 5 junica iz vlastitog uzgoja.

Mjera 4. POTPORA PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Potpora će se dodijeliti za premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednicima s područja Bjelovarsko- bilogorske županije ugovorenu u 2023. godini u iznosu 50 % plaćene premije osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na otvorenom prostoru i višegodišnjim nasadima, a korisnik može ostvariti potporu do najviše 1.100,00 eura. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 5. POTPORA OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA

Potpora će se dodijeliti za poboljšanje strukture obrazovanja poljoprivrednika na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2023 godini, njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji za nastavne planove i programe koje provode ovlaštene institucije. Prihvatljivi trošak je plaćanje dijela iznosa računa za sljedeće programe obrazovanja:

- za stjecanje srednje stručne spreme poljoprivrednog zanimanja (obrazovanje odraslih),

- za pohađanje programa prekvalifikacije (u srednju stručnu spremu poljoprivrednog zanimanja).

Visina potpore je 80 % od iznosa plaćenog računa, a najviše 400,00 eura po polazniku i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 6. SUFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI

Potpora će se dodijeliti u iznosu od 50 % prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 eura po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i to za izradu sljedeće dokumentacije:

- poslovni plan,

- investicijska studija,

- projekti i dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole,

- dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektro projekt, strojarski projekt, tehnološki projekt)

- dokumentacija iz zaštite okoliša i prirode (prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu) i elaborat zaštite okoliša,

- konzultantske usluge,

- i druga projektna dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj za razvojne programe EU.

Prijava mora biti izvršena na natječaje iz mjera Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., kao i na financijske instrumente za ruralni razvoj, za prijave u 2023. godini. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 7. POTPORE ZA PČELARSTVO

7.1. Potpora za kupnju pčelinjih pogača

Potpora je namijenjena za sufinanciranje kupnje medeno-šećernih, stimulativnih i ljekovitih pčelinjih pogača. Potpora će se dodijeliti za kupnju dvije pčelinje pogače po pčelinjoj zajednici u iznosu od 50% dokumentiranih troškova, a maksimalno do 270,00 eura po korisniku. Korisnici potpora mogu biti pčelari koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i imaju najmanje 50 pčelinjih zajednica. PDV nije prihvatljiv trošak.

7.2. Potpora za uređenje, izgradnju, dogradnju i unutarnje uređenje prostora za punjenje i skladištenje meda

Potpora će se dodijeliti za troškove izgradnje, dogradnje i unutarnjeg uređenja prostora za punjenje i skladištenje meda. Korisnici potpora mogu biti pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koji imaju više od 50 pčelinjih zajednica u tekućoj godini. Visina potpore je 70 % od dokumentiranih prihvatljivih troškova izdanih u 2023. godini, a najviše 900,00 eura po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak. Prihvatljivo je ulaganje u građevinski materijal, kao i u unutarnje odvodne, vodovodne, klimatizacijske sustave, elektro-instalacije te prozore i vrata. Prihvatljivo je isključivo ulaganje na adresi registriranog ili odobrenog objekta.

Mjera 8. ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Potpora će se dodijeliti za analizu tla i za poboljšanje kvalitete tla na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća, za proizvodne parcele prema izboru korisnika. Prihvatljiva je analiza i preporuka provedena od ovlaštenih institucija, za uzorke tla uzete nakon 1. siječnja 2023. godine. Visina potpore je 50 % od cijene analize tla i preporuke za gnojidbu te troškove poboljšanja kvalitete tla, a najviše do 270,00 eura po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 9. POTPORA ZA KUPNJU PRODAJNE AMBALAŽE ZA VOĆE I POVRĆE

Potpora će se dodijeliti za 50% prihvatljivih troškova za kupnju staklene ambalaže za voće i povrće, a najviše do 700,00 eura po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 10. POTICANJE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Potpora će se dodijeliti za 50% prihvatljivih troškova zakupa prodajnog prostora/štanda na tržnicama, turističkim sajmovima i sajmovima hrane u Republici Hrvatskoj u 2023. godini, a najviše 270,00 eura po obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljiv trošak je i ulaganje u promotivne aktivnosti koje su nastale tijekom 2023. godine (tiskani promotivni materijali, oglašavanje na radio postajama, izrada web stranica). PDV nije prihvatljiv trošak.

Mjera 11. POTPORA ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Potpora će se dodijeliti za kupovinu i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja količine poljoprivrednog zemljišta u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća, povrća te trajnih nasada koji su kupljeni u 2023. godini. Kupljeno poljoprivredno zemljište mora graničiti sa zemljištem podnositelja zahtjeva. Iznos potpore je 400,00 eura/ha za kupljeno zemljište radi povećanja poljoprivrednog posjeda. Iznos potpore se izračunava sukladno površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore je 1.600,00 eura po korisniku. PDV nije prihvatljiv trošak.


2. KORISNICI POTPORA

– Korisnici potpora mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, sa sjedištem i proizvodnim površinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

– Prihvatljivi su isključivo nositelji poljoprivrednog gospodarstva. Jedan korisnik može podnijeti zahtjev za potporu po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 6.600,00 eura godišnje.

– Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 20.000,00 eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13, EU 2019/316). U skladu s načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 21. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine, br. 118/18 i 42/20), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i mjera Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., te iz nekog drugog izvora financiranja. Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– popunjeni obrazac zahtjeva za potporu,

– rješenja o upisu u odgovarajući Upisnik,

– preslika žiro računa podnositelja zahtjeva,

– preslika računa i dokaz o izvršenoj uplati – u obzir će se uzimati računi izdani i plaćeni tijekom 2023. godine,

– preslika osobne iskaznice obostrana,

– privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka,

– izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora,

– izjava o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti.

Propisani obrazac zahtjeva, izjave i privola moraju biti ispisani i potpisani od prijavitelja. Za svaku pojedinu Mjeru na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije bit će objavljen propisan obrazac zahtjeva s detaljnom dokumentacijom koju korisnik mora dostaviti.

4. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, www.bbz.hr – Javni pozivi, a ispunjeni zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja putem e- maila: poljoprivreda@bbz.hr ili putem pošte na adresu:

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

Upravni odjel za poljoprivredu

Dr. A. Starčevića 8

43000 Bjelovar

S naznakom

„Javni poziv za potpore u poljoprivredi – Mjera ____.“

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati, a o čemu će podnositelj prijave biti obaviješten. Upravni odjel za poljoprivredu ima pravo zatražiti dodatna pojašnjenja i/ili dostavu dodatne dokumentacije ako iz dostavljene dokumentacije sve nije razumljivo i vidljivo.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

Javni poziv je otvoren od 04. srpnja 2023. godine do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za ove namjene, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

5. ODOBRAVANJE POTPORA

Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije, Razdjel 006 Upravni odjel za poljoprivredu, Program 1003 Razvoj sela i seoskog prostora u ukupnom iznosu od 317.000,00 eura.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (nastavno: Povjerenstvo). Povjerenstvo razmatra zaprimljene zahtjeve, utvrđuje pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima, iznos prihvatljivih

troškova te predlaže županu dodjelu potpora. Odluka župana je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.

Za Mjeru 2., Mjeru 3.1., Mjeru 3.2., Mjeru 4., Mjeru 8., Mjeru 9. i Mjeru 10. na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Odluku o dodijeli potpora, koja se isplaćuje jednokratno.

Za Mjeru 1., Mjeru 3.3, Mjeru 3.4., Mjeru 5., Mjeru 6., Mjeru 7. i Mjeru 11. na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Odluku o dodijeli potpore te s korisnikom potpore zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i županije. Isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli potpora i Ugovora bit će izvršena u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora s korisnikom.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Administrativnu i terensku kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za poljoprivredu.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja županijske potpore i davanja neistinite dokumentacije Bjelovarsko-bilogorska županija će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa potpore, uvećanog za zakonsku zateznu kamatu.

Odluke i Ugovori sklopljeni po ovom javnom pozivu bit će iskazani u eurima.

7. INFORMACIJE

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije, na broj telefona 043/221-922 ili na e-mail: poljoprivreda@bbz.hr.

  Vijesti - Sve