07 Kol 2020

JAVNI POZIV za promociju turističke ponude srca zelene Hrvatske

TURISTIČKA ZAJEDNICA

BJELOVARSKO BILOGORSKE ŽUPANIJE

Odlukom Turističkog vijeća Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, usvojenoj na sjednici Vijeća održanoj 31. srpnja 2020. godine, a na temelju Programa rada i financijskog plana TZ BBŽ za 2020. godinu, TZ BBŽ objavljuje

JAVNI POZIV

za promociju turističke ponude srca zelene Hrvatske

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije (dalje u tekstu: TZ BBŽ) za oglašavanje turističke i ugostiteljske ponude s područja

Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji doprinose slijedećim ciljevima:

povećanju broj dolazaka i noćenja domaćih turista,
promociji lokalnih proizvoda i usluga,
povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
jačanju snage brenda turizma u destinaciji,
stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Bjelovarsko-bilogorske županije,
podizanje svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2020. godini iznosi 500.000,00 kuna.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 kn s tim da će maksimalni iznos ovisiti i o broju zaprimljenih prijava.


Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za oglašavanje i promociju u 2020. godini. Sredstva su namijenjena za financiranje troškova zakupa javnih medija, te obuhvaća oglašavanje smještajne i ostalih oblika ponude koja se provodi u suradnji s nositeljima smještajne ponude destinacije i ostalim nositeljima ponude koja predstavlja motiv dolazaka i noćenja u destinaciji, odnosno doprinosi poboljšanju uvjeta dolaska i boravka turista, odnosno povećanje turističke potrošnje i to:

oglašavanje u tiskanim medijima,
oglašavanje na radiju i televiziji,
vanjsko oglašavanje (plakati, displeji na javnim prostorima i javnom prijevozu),
online oglašavanje (oglašavanje na portalima javnih medija),
oglašavanje na društvenim mrežama (plaćeni oglasi plasirani preko Ads Mannager sustava za potrebe svoje promocije.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/19) s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (ne odnosi se na turističke agencije čije kandidature mogu biti s područja cijele Hrvatske)  i to:

Hoteli (Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)),
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17) - soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16; NN 69/17) – vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište),
Restorani (Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)),
Turističke agencije (Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst).

Javni poziv je objavljen dana 4. kolovoza 2020. na internetskim stranicama TZ BBŽ, a otvoren je do 15. rujna 2020. godine.

Dodatne informacije o Javnom pozivu i eventualne potrebne upute mogu se dobiti isključivo slanjem upita na e-mail adresu: info@tzbbz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Cjelokupni tekst Javnog poziva, te obrasce koji su sastavni dio Javnog poziva možete preuzeti na stranicama Turističke zajednice bjelovarsko bilogorske županije.

  Vijesti - Sve