07 Kol 2020

Kampanja: prijedlozi HOK-a upućeni novoj Vladi RH

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska obrtnička komora napravila je popis prijedloga koji je usmjeren jačanju hrvatskog obrtništva te cijeli niz traženja uputila prema novoj Vladi RH i resornim ministarstvima.

Ta traženja prati i kampanja na Facebook stranici HOK-a, kako bi što veći broj članova bio upućen u zahtjeve naše institucije te kako bi dobili informaciju na koji način HOK ulaže napore kako bi im olakšao poslovanje.

Stoga Vas ljubazno molimo da i Vi pratite FB stranice HOK-a te podijelite prijedloge važne za cjelokupno obrtništvo.

Do sada smo na FB stranici HOK-a izašli s 5 takvih objava koje prate i posebno napravljeni vizuali tzv. infografike, a kampanja će trajati još iduća 3 tjedna.

Zahvaljujemo onima koji su sadržaj već podijelili te ih molimo da nastave, a onima koji to još nisu napravili da se uključe.


Nejednaka prava na bolovanje osobama mlađima od 65 godina i starijima od 65 godina, onemogućeno pravo na rad u mirovini za samozaposlene osobe, tj. obrtnike, oslobođenje od plaćanja doprinosa i pravo na naknadu tek nakon 42 dana bolovanja obrtnika… Ovo su samo neka... od prava koja obrtnika stavljaju u neravnopravan položaj s radnikom.
S ciljem izjednačavanja prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja, Hrvatska obrtnička komora uputila je sljedeće zahtjeve resornom ministarstvu:
• Regulirati status osoba starijih od 65 godina u sustavu rada i obrta, usklađivanjem zakonskih propisa (Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak) koji su trenutno kontradiktorni u ovom području;
• Omogućiti korištenje mirovine i nastavka obavljanja djelatnosti u obrtu na način da se Zakonom o mirovinskom osiguranju dozvoli obavljanje obrta uz korištenje prava na mirovinu;
• Omogućiti oslobađanje od plaćanja doprinosa i pravo na naknadu nakon 14 dana bolovanja umjesto dosadašnja 42 dana.

  Vijesti - Sve