22 Svi 2024

Obavijest o stupanju na snagu i primjeni odredbi Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošaća

Obavijest o stupanju na snagu i primjeni odredbi Pravilnika o kontroli parametara kućne vodoopskrbe mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika (N.N.br. 43/24). 


U cilju zaštite zdravlja ljudi i sprečavanja širenja zaraznih bolesti putem vode namijenjene za ljudsku potrošnju, vlasnici prioritetnih objekata odnosno velikih objekata koji nisu kućanstva, s brojnim korisnicima potencijalno izloženima rizicima povezanima s vodom, osobito veliki objekti za javnu upotrebu i to: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, ugostiteljski objekti iz skupina Hoteli i Kampovi, učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne u obvezi su uspostaviti, provoditi i održavati sustave i postupke samokontrole kroz procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže navedenih objekata u kojima obavljaju svoje poslovanje te provoditi preventivne i korektivne mjere kako su propisane Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnikom o kontroli parametara kućne vodoopskrbne mreže potrošača i drugih sustava od javnozdravstvenog značaja te planu i programu edukacije svih dionika.

Svi prioritetni objekti, uključujući sportske dvorane i ugostiteljski objekti iz skupina Hoteli i Kampovi, stupanjem na snagu navedenog Pravilnika su u obvezi provesti procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže te preventivne i korektivne mjere sukladno člancima 29. i 30. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Ostali objekti u kojima se pruža usluga smještaja za 20 i više osoba, a koji nisu prioritetni objekti, u obvezi su provesti procjenu rizika kućne vodoopskrbne mreže sukladno članku 31. toga Zakona.

Tijelo nadležno za politiku sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo zdravstva. Ministarstvo obavlja upravno-pravne i stručne poslove u području vode za ljudsku potrošnju te im se za dodatne informacije možete obratiti na kontakt: pitajtenas@miz.hr. 

Na linku koji se nalazi na dnu ovog maila možete preuzeti obavijest Ministarstva turizma i sporta.

Preuzmite dokument:

  mint-print_mint-mf-pris-4kat-01_mint_local_4211_001.pdf   (121.57 KB)
 
  Vijesti - Sve