29 Ožu 2023

Potpora za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje do 15. svibnja 2023.

Potpora se dodjeljuje s ciljem: unaprjeđenja provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu Republike Hrvatske, povećanja broja uzgojno valjanih grla, povećanja proizvodnosti odnosno poboljšavanja bitnih proizvodnih svojstava proizvodnje mlijeka i mesa, poticanja gospodarske konkurentnosti ovčarske i kozarske proizvodnje te poboljšanja statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Također, donesen je i Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom
su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu
prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, odnosno godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH).

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
prisutna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

IZNOS POTPORE

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.

Cijeli Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine možete pronaći na dnu ove stranice.

Za više informacija o navedenom programu – molimo kontaktirati Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Kontakte Agencije, kao i pripadajućih podružnica APPRRR možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/kontakt/.

  Vijesti - Sve