11 Srp 2007

Stručni skup "Njega tekstilija i odjeće 2007"

11.07.2007.


STRUČNI SKUPNJEGA TEKSTILIJA I ODJEĆE“ Otočec na Krki, Slovenija 28. i 29.09.2007 g.u hotelu „Šport“


Stručni skup predstavlja kontinuitet u educiranju kemijskih čistaća članova HOK-e – ovaj put u suradnji s Obrtnom zbornicom Slovenije – glede novih propisa i tehnologija, uključivo i iskustva EU, pri čemu trošak organizacije i pripreme skupa snosi HOK, pa shodno tome otpada naše sufinanciranje.


Učešće kemijskih čistaća iz Obrtničke komore Bjelovar na ovom skupu može biti individualno uz prethodnu prijavu učešća HOK-i najkasnije do 14. rujna 2007. g.

Svim sudionicima želimo uspješnu i aktivnu edukaciju, te sretno putovanje.

  Vijesti - Sve