04 Ruj 2015

Novi Zakoni i propisi od značaja za obrtnike

- ZAKON O OBRTU – NN 143/13, 2.12.2013.
ZAKON O RADU – NN 93/14, 30.7.2014.
ZAKON O POLJOPRIVREDI- NN 30/15, 17.3.2015.
PRAVILNIK O VIŠESTRUKOJ SUGLASNOSTIZAKON O POLJOPRIVREDI – NN 30/15, 17.3.2015.
PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA – NN 53/15, 27.3.2015.
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLA (LICENCI) ZA IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA, NN 37/15, 1.4.2015.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU, NN 43/15, 17.4.2015.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KLASIFIKACIJI PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO, NN 46/15, 24.4.2015.
PRAVILNIK O PROVEDBI SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA – ZAKON O POLJOPRIVREDI, NN 47/2015, 28.4.2015.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, NN 48/15, 30.4.2015.
ZAKON O KOMASACIJI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, NN 51/15, 12.5.2015.
ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, NN 78/15, 17.7.2015.
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NN 81/15, 22.7.2015.
PRAVILNIK O REGISTRACIJI SUBJEKATA TE REGISTRACIJI I ODOBRAVANJU OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM, NN 84/15, 29.7.2015.
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI, NN 85/15, 1.8.2015.
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA, NN 86/2015, 4.8.2015.
PRAVILNIK O PROVEDBI IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA
SLOBODNE DISTRIBUCIJE, NN 88/15, 12.8.2015.
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZNICIMA , JEDINSTVENOJ OSNOVICI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA OBVEZNOG KOMORSKOG DOPRINOSA ZA JEDINSTVENI SUSTAV ORGANIZIRANOSTI OBRTA, NN 94/15, 2.9.2915.

Propise možete pratiti putem mrežne stranice Narodnih novina, poveznica je: https://www.nn.hr 

  Obrtnički propisi - Sve