17 Sij 2011

Nedavno objavljeni novi zakoni i propisi od značaja za obrtnike

• PRAVILNIK O ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA IZVORNOSTI I ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA, TRADICIONALNIM IZRAZIMA I OZNAČAVANJU VINA - NN 141/2010. - 15. 12. 2010.
• PRAVILNIK O UVJETIMA UVOZA SJEMENA GOVEDA DOMAĆIH VRSTA - NN 141/2010. - 15. 12. 2010.
• PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI - NN 141/2010. - 15. 12. 2010.
• PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2011. GODINU - NN 141/2010. - 15. 12. 2010.
• ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA - NN 144/2010. - 22. 12. 2010.
• ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU - NN 145/2010. - 24. 12. 2010.
• ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ - NN 145/2010. - 24. 12. 2010.
• PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSLOVANJE I OBRASCU MJENICE - NN 146/2010. - 27. 12. 2010.
• TEHNIČKI PROPIS O IZMJENI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA - NN 146/2010. - 27. 12. 2010.
• ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU - NN 146/2010. - 27. 12. 2010.
• PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE - NN 147/2010. - 27. 12. 2010.
• PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE - NN 147/2010. - 27. 12. 2010.
• NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. – NKZ 10 - NN 147/2010. - 27. 12. 2010.
• PRAVILNIK O POSTUPANJU S PRIMANJIMA I NAKNADAMA IZUZETIM OD OVRHE - NN 148/2010. - 31. 12. 2010.
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBOĐENJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE - NN 148/2010. - 31. 12. 2010.
• PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE - NN 1/2011. – 03. 01. 2011.
• PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI - NN 1/2011. – 03. 01. 2011.
• ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA - NN 1/2011. – 03. 01. 2011.
• PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - NN 1/2011. – 03. 01. 2011.
• ESKONTNA STOPA HRVATSKE NARODNE BANKE - NN 1/2011. – 03. 01. 2011.
• PRAVILNIK O SIGURNOSTI IGRAČAKA - NN 2/2011. – 04. 01. 2011.
• PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PATENTU - NN 3/2011. – 05. 01. 2011.

  Obrtnički propisi - Sve