23 Pro 2009

Nedavno objavljeni novi zakoni i propisi od značaja za obrtnike

 - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, NN 144 / 2009 od 2.12. 2009.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti, NN 144 / 2009 od 2. 12. 2009.

- Pravilnik o obrascu prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond, NN 144 / 2009. od 2. 12. 2009.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 146 / 2009 od 9. 12. 2009.

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dobit, NN 146 / 2009. od 9. 12. 2009.

- Zakon o radu, NN 149 / 2009 od 15. 12. 2009.

- Zakon o poljoprivredi, NN 149 / 2009 od 15. 12. 2009.

- Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 149 / 2009 od 15. 12. 2009.

- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, NN 149 / 2009. od 15. 12. 2009.

- Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2010., NN 150 / 2009. od 16. 12. 2009.

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda, NN 150 / 2009 od 16. 12. 2009. 

  Obrtnički propisi - Sve