09 Sij 2010

Nedavno objavljeni novi zakoni i propisi od značaja za obrtnike

Bjelovar, 09.01.2010.

- Zakon o vodama - NN br. 153 / 2009 od 21.12. 2009.

- Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva - NN br. 153 / 2009

- Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti - NN br. 153 / 2009

- Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi - NN br. 154 / 2009 od 23.12.2009.

- Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Zlatara - NN br. 154 / 2009

- Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu - NN br. 155 / 2009 od 28.12.2009.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom - NN br. 156 / 2009 od 29.12.2009.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju ambalažom i ambalažnim otpadom - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje - NN br. 156 / 2009

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi - NN br. 156 / 2009

- Naredba o načinu plaćanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini - NN br. 157 / 2009 od 30.12.2009.

- Pravilnik o trošarinama - NN br. 1 / 2010 od 02.1.2010.

  Obrtnički propisi - Sve