01 Ožu 2009

12. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 27. – 29. ožujka 2009. godine - poziv s Prijavom

Poštovani,

sukladno usvojenom Programu rada (i unutar njega Planu učešća na sajmovima) za 2009. g. i Financijskom proračunu Obrtničke komore Bjelovar za 2009. godinu, obavještavamo Vas da smo 20. siječnja 2009. g.zaprimili poziv „Bjelovarskog sajma“ d.o.o. popraćen dokumentacijom glede prijavljivanja našeg nastupa na predmetnom Sajmu (Proljetni sajam u Gudovcu HOK tretira lokalnim, a Jesenji sajam regionalnim!).
Obavještavamo Vas da će se i ovogodišnji nastup Komore na Proljetnom sajmu održati na dosadašnjoj lokaciji unutar i ispred Hale 7.
Međutim, nakon obavljenih razgovora s Upravom «Bjelovarskog sajma» d.o.o. na temu mogućeg preseljenja štanda (otvoreni i zatvoreni dio) na novu – atraktivniju lokaciju i posljedične Odluke Upravnog odbora naše Komore, u tijeku su aktivnosti čiji je cilj revitalizacija postojećeg prostora uključivo i pozicioniranje na njemu komercijalnog ugostitelja – obrtnika – sve to na dugoročnoj osnovi. Do realizacije ovog dogovora koristimo postojeći prostor pod slijedećim uvjetima nastupa naših članova obrtnika na Proljetnom sajmu:
Komora će kao i do sada izlagati na realno raspoloživih cca 250 m2 bruto zatvorenog neuređenog prostora u maloj sajamskoj hali koji ćemo vlastitim raspoloživim sredstvima i opremom standardno urediti kao jedinstven izložbeni prostor sukladno potrebama – prijavama izlagača po strukturi i opsegu.
Iz zaprimljene dokumentacije Bjelovarskog sajma d.o.o. vidljivo je da su cijene sajamskog prostora u odnosu na prošlogodišnje ostale iste.
Posljedično našoj kalkulaciji, cijene za izlagače po odbitku učešća – sufinanciranja Obrtničke komore Bjelovar od 25% za zatvoreni prostor sa uključenim PDV biti će:
- 187,25 kn za 1 m2 zatvorenog uređenog prostora do 9,1 m2 naručenog brutto izlagačkog prostora
- (narudžbe izlagačkog prostora po pojedinom izlagaču-obrtniku iznad 9,1 m2 bruto neće se moći sufinancirati sukladno Pravilniku o nastupu na sajmovima u zemlji i inozemstvu članova HOK-e).
Pozicija za nastup na otvorenom prostoru direktno ovisi o opsegu prijava – narudžbi obrtnika. Ukoliko se ponovi situacija od prošlogodišnjeg Proljetnog sajma Komora može izlagati na cca 200m2 raspoloživog otvorenog vanjskog prostora ispred male sajamske hale, a cijena sa sufinanciranjem od strane Obrtničke komore Bjelovar s 25% i uključenim PDV-om biti će:
- 77,45 kuna za 1 m2 otvorenog prostora
- (sukladno Pravilniku o nastupu na sajmovima u zemlji i inozemstvu članova HOK-e ograničenje prijavljenog prostora iznosi do 15 m2 u smislu sufinanciranja, višak naručenog prostora neće se moći sufinancirati).
Međutim, u slučaju većih potreba nastojati ćemo realizirati uvjete nastupa – veličinu štanda na otvorenom prostoru kao na prošlogodišnjem Jesenjem sajmu – za ovo je bitno dobiti Vaše prijave što ranije!
Napominjemo da je riječ o cijenama za prostor kojeg su izlagači dužni naručiti u bruto površini (bruto površina = neto površina koja im je potrebna uvećana za 30%) što im je važno naglasiti i pojasniti u kontaktu prilikom upoznavanja sa mogućnostima i prednostima učešća na zajedničkom štandu Komore na Sajmu.
Shodno tome, a vezano za uvjet maksimalne narudžbe od 9,12 brutto unutarnjeg izložbenog prostora kojeg Komora sufinancira s 25%, ovo u praksi znači da se u tom slučaju daje maksimalna narudžba od cca 7,00 m2 neto.
Sukladno zahtjevu i potrebama većeg broja izlagača, kroz obrazac: Prijava izlaganja dajemo mogućnost pojedinačnog izjašnjenja, odnosno narudžbe 1 stalnog parkirnog mjesta za osobno vozilo za pojedinog izlagača uz uvjet da cijenu od 122,00 kuna s uključenim PDV podmiri u potpunosti, dakle bez sufinanciranja Komore.
Imajući u vidu dosadašnje primjedbe i sugestije izlagača glede uvjeta nastupa na štandu i rasporeda izlagača slijediti ćemo odgovarajuće zaključke i naputke Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti OK BBŽ, odnosno Upravnog odbora.
Isto tako kao i prošle godine sugeriramo svakom pojedinom izlagaču da po svom nahođenju (procjeni rizika) i u vlastitom aranžmanu osigura izloženu robu od rizika krađe, loma, oštećenja, uništenja, požara, elementarne nepogode ili više sile kod svog osiguravatelja. Sajam preporuča društvo „Croatia osiguranje“ d.d. kao službenog osiguratelja 12. Proljetnog sajma, što ne mora biti obveza.
Podsjećamo da su svi izlagački prostori u vrijeme dok je sajam zatvoren za posjetitelje čuvani od stane zaštitarske službe koju organizira i plaća Sajam, no istovremeno Sajam isključuje svoju odgovornost od bilo kakve štete na izloženoj robi.
Uvjet za prijavu izlaganja kao i do sada ostaje redovno podmirenje komorskog doprinosa i ostalih obveza prema Komori.
Rok za dostavu Vaših prijava (kolektivno na nivou Udruženja obrtnika- specificirano po izlagačima) ili pojedinačno od strane svakog izlagača prema ovoj Komori molimo da bude što brži, a najkasnije do 16. veljače 2009. g. s obzirom na rok za prijavu koji nam je postavio Bjelovarski sajam d.o.o. (20. veljače 2009. g.), te na potrebu obavljanja posljedičnih aktivnosti oko rasporeda izlagača, a prije svega uobličenja konkretnog izgleda kompletnog štanda, uključivo i adekvatne natpise i oznake mjesta izlaganja, kao i obavijesti Sajmu o izlagačima radi unosa u sajamski katalog.
Uoči postavljanja štanda najavljujemo zajednički sastanak svih prijavljenih izlagača glede definitivnog dogovora oko rasporeda na izložbenom prostoru (unutarnjem i vanjskom).
Na raspolaganju smo Vam za svaki vid pomoći, a što očekujemo uzvratno i od Vaše strane, u smislu što bolje organizacije i u konačnici realizacije ovogodišnjeg nastupa Obrtničke komore Bjelovarko-bilogorske županije na predmetnom Sajmu.

Klikom na donji link možete Prijavu za sajam možete preuzeti na svoje računalo: 

Preuzmite dokument:

  prijava_gudovac_2009_proljetni.doc   (52.5 KB)
 
  Obrtnički sajmovi - Sve