01 Ožu 2011

14 Proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu, 25-27.03.2011 g., - poziv i prijava izlaganja

Sukladno usvojenom Programu rada (i unutar njega Planu učešća na sajmovima) za 2011. g. i Financijskom proračunu Obrtničke komore Bjelovar za 2011. godinu, obavještavamo Vas da smo zaprimili poziv „Bjelovarskog sajma“ d.o.o. popraćen dokumentacijom glede prijavljivanja našeg nastupa na predmetnom Sajmu (podsjećamo, s aspekta sufinanciranja: Proljetni sajam u Gudovcu HOK tretira lokalnim, a Jesenji sajam regionalnim!).

Za razliku od prethodnih godina Sajam nam je ponudio potpisivanje Godišnjeg ugovora za sudjelovanje na sajamskim priredbama, što za izlagače koji nastupaju i na proljetnom i na jesenskom sajmu (a to OK BBŽ planira) podrazumijeva i popust od 10% na prijavljenu izložbenu površinu – što smo i ukalkulirali u niže navedene uvjete (kao i prošle godine).

Predviđamo da će Komora kao i do sada izlagati na realno raspoloživih cca 250 m2 bruto zatvorenog neuređenog prostora u Hali 7 koji ćemo vlastitim raspoloživim sredstvima i opremom standardno urediti kao jedinstven izložbeni prostor sukladno potrebama – prijavama izlagača po strukturi i opsegu.

U ovu površinu nije uključen prostor u korištenju obrtnika – ugostitelja u Hali 7. pri tome imamo u vidu poslovni aranžman sklopljen u povodu održavanja lanjskog jesenjeg sajma između Bjelovarskog sajma d.o.o. i ugostiteljskog obrta „Kljet srcu“ vl. Ivan Pavičić koji je zamišljen na dugoročnoj osnovi – komercijalno ugostiteljstvo na sajmu u sklopu dijela Hale 7.

A) ZATVORENI PROSTOR

Posljedično našoj kalkulaciji, cijene za izlagače po odbitku učešća – sufinanciranja Obrtničke komore Bjelovar od 15% za zatvoreni prostor sa uključenim PDV biti će:
- 193,80 kn za 1 m2 zatvorenog uređenog prostora do 9,1 m2 naručenog brutto izlagačkog prostora (odnosno maksimalno 7 m2 neto izlagačkog prostora na korištenju svakog naručitelja)
- (narudžbe izlagačkog prostora po pojedinom izlagaču-obrtniku iznad 9,1 m2 bruto neće se moći sufinancirati sukladno Pravilniku o nastupu na sajmovima u zemlji i inozemstvu članova OK BBŽ, pa cijena za taj dio izložbenog prostora iznosi 227,96 kuna po 1m2).

B) OTVORENI PROSTOR

Pozicija za nastup na otvorenom prostoru direktno ovisi o opsegu prijava – narudžbi obrtnika. Ukoliko se ponovi situacija od prošlogodišnjeg Jesenjeg sajma Komora može izlagati uz kvalitetan dogovor s Upravom Bjelovarskog sajma d.o.o. na cca 200m2 raspoloživog otvorenog vanjskog prostora ispred Hale 7 (ponovo nije uračunat prostor za potrebe obrtnika ugostitelja – za vanjsku terasu), a cijena (nakon umanjenja od 10%) sa sufinanciranjem od strane Obrtničke komore Bjelovar od 15% i uključenim PDV-om biti će:

- 79,45,00 kuna za 1 m2 otvorenog prostora
(sukladno Pravilniku o nastupu na sajmovima u zemlji i inozemstvu članova OK BBŽ ograničenje prijavljenog prostora iznosi do 15 m2 bruto u smislu sufinanciranja, višak naručenog prostora neće se moći sufinancirati već će se naplaćivati po cijeni od 93,50 kuna za 1m2).

Razlika u cijeni izložbenog prostora za nastup na ovogodišnjem 14. Proljetnom sajmu u odnosu na prošlu godinu rezultat je smanjene mogućnosti opsega sufinanciranja od strane OK BBŽ (sada 15%, a lani 25%).

Napominjemo da je kao i uvijek riječ o cijenama za prostor kojeg su izlagači dužni naručiti u bruto površini (bruto površina = neto površina koja im je potrebna uvećana za 30%) što im je važno naglasiti i pojasniti u kontaktu prilikom upoznavanja sa mogućnostima i prednostima učešća na zajedničkom štandu Komore na Sajmu.

Sukladno zahtjevu i potrebama većeg broja izlagača, kroz obrazac: Prijava izlaganja dajemo mogućnost pojedinačnog izjašnjenja, odnosno narudžbe 1 stalnog parkirnog mjesta za osobno vozilo za pojedinog izlagača uz uvjet da cijenu od 123,00 kune s uključenim PDV podmiri u potpunosti, dakle bez sufinanciranja Komore.

Imajući u vidu dosadašnje primjedbe i sugestije izlagača glede uvjeta nastupa na štandu i rasporeda izlagača slijediti ćemo odgovarajuće zaključke i naputke Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti OK BBŽ, odnosno Upravnog odbora.

Isto tako kao i prošle godine sugeriramo svakom pojedinom izlagaču da po svom nahođenju (procjeni rizika) i u vlastitom aranžmanu osigura izloženu robu od rizika krađe, loma, oštećenja, uništenja, požara, elementarne nepogode ili više sile kod svog osiguravatelja. Sajam preporuča društvo „Jadransko osiguranje“ d.d. kao službenog osiguratelja 14. Proljetnog sajma, što ne mora biti obveza.

Podsjećamo da su svi izlagački prostori u vrijeme dok je sajam zatvoren za posjetitelje čuvani od stane zaštitarske službe koju organizira i plaća Sajam, no istovremeno Sajam isključuje svoju odgovornost od bilo kakve štete na izloženoj robi.

Uvjet za prijavu izlaganja svakog obrtnika kao i do sada ostaje redovno podmirenje komorskog doprinosa i ostalih obveza prema Komori.

Rok za dostavu Vaših prijava (kolektivno na nivou Udruženja obrtnika- specificirano po izlagačima) ili pojedinačno od strane svakog izlagača prema ovoj Komori molimo da bude što brži, a najkasnije do 25. veljače 2011. g. s obzirom na rok za prijavu koji nam je postavio Bjelovarski sajam d.o.o. (04. ožujka 2011. g.), te na potrebu obavljanja posljedičnih aktivnosti oko rasporeda izlagača, a prije svega uobličenja konkretnog izgleda kompletnog štanda, uključivo i adekvatne natpise i oznake mjesta izlaganja, kao i obavijesti Sajmu o izlagačima radi unosa u sajamski katalog.

U tom kontekstu apeliramo na tajnike udruženja obrtnika na značaj zaprimanja ispravno i kompletno popunjenih prijava izlagača (kvadratura, skica rasporeda eksponata).

Uoči postavljanja štanda najavljujemo zajednički sastanak svih prijavljenih izlagača glede definitivnog dogovora oko rasporeda na izložbenom prostoru (unutarnjem i vanjskom).

Na raspolaganju smo Vam za svaki vid pomoći, a što očekujemo uzvratno i od Vaše strane, u smislu što bolje organizacije i u konačnici realizacije ovogodišnjeg nastupa Obrtničke komore Bjelovarko-bilogorske županije na predmetnom Sajmu.

Prijavu možete preuzeti na svoje računalo klikom na link. 

Preuzmite dokument:

  prijava_gudovac_2011_proljetni.doc   (53.5 KB)
 
  Obrtnički sajmovi - Sve