Udruženje obrtnika Daruvar

Adresa: Josipa Jelačića 15, 43500 Daruvar
Tel: 043/331-391
Fax: 043/331-391
E-mail: udruzenje-obrtnika-daruvar@bj.t-com.hr; uo.daruvar@hok.hr

Predsjednik: Željko Jukić
Potpredsjednik: Marina Ivanko
Tajnica: Kata Bliznac

Teritorij: Grad Daruvar, Grad Grubišno Polje i općine: Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač i Veliki Grđevac