04 Srp 2023

Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

Ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 67/23) koja stupa na snagu 1.7.2023., kojom se primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 55/23) zaključenog 26.4.2023. proširuje na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 58/07).

Ovom Odlukom DODATAK I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11.4.2022. (u nastavku: Dodatak I KU ugostiteljstva) od 1.7.2023.  obvezno se primjenjuje na sve poslodavce u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Dodatkom I KU ugostiteljstva, koji se od 1.7.2023. primjenjuje na  sve poslodavce i radnike, izmijenjen je čl. 6. st. 2. Dodatka I KU ugostiteljstva tako da  pored slučaja zamjene privremeno nenazočnog radnika, poslodavac smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu sa istim radnikom na određeno vrijeme za sezonske poslove s preraspodjelom radnog vremena za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

Izmjenom čl. 24. st. 1., b. Dodatka I KU ugostiteljstva dužina godišnjeg odmora svakog radnika s osnova ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca, na svakih šest godina radnog staža radnika uvećava se za 1 radni dan.

Novim čl. 30. st. 1. Dodatka I KU ugostiteljstva izmijenjen na način da sada glasi:

„(1) Poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je naveden u tablici u prilogu.


Prema izmijenjenom čl. 31. st. 1. Dodatka I KU ugostiteljstva osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca za 0,5%, a čl. 32. st. 1. toč. 2. Dodatka I KU ugostiteljstva usklađen je sa Zakonom o radu tako da radnik koji rasporedom radnog vremena, sukladno potrebama procesa rada u ugostiteljstvu, radi nedjeljom, blagdanom, u noćnom radu i drugim uvjetima, ima pravo na povećanje osnovne plaće za rad nedjeljom 50%.

Osim broja sati sindikalne aktivnosti utvrđene čl. 54. st. 2. KU Ugostiteljstva (za svakog člana sindikata ima pravo na 2 sata aktivnosti godišnje), poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku omogućiti plaćeni izostanak s rada do 5 radnih dana godišnje zbog pohađanja seminara, sindikalnih edukacija, sastanaka, kongresa i sl., a za članove viših tijela sindikata 7 radnih dana.

Preuzmite dokument:

  dodatak_i_o_izmjenama_i_dopunama_kolektivnog_ugovora_ugostiteljstva.pdf   (208.75 KB)
 
  Vijesti - Sve