29 Lip 2018

Otvoreni javni pozivi za Projekte: "Naukovanje za obrtnička zanimanja" i "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanja" za 2018.

Otvoreni javni pozivi Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništava i obrta objavilo je otvorene javne pozive za:

  1. Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2018. g.

  2. Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2018. g.


Otvoreni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

  1. Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja"

Prijave se zaprimaju isključivo od 01.09.2018. godine (sukladno točki 8. Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2018. godine. Prioritet Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika. Prijavu mogu podnijeti: Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08). 

Prihvatljivi troškovi su:

  •  troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14)
  •  naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina630 sati i III godina-640 sati). Visina naknade mentoru utvrđuje se na način da se prosječna vrijednost jednog sata rada iz bruto II plaće (na razini cijele godine) množi sa brojem sati koje učenik mora realizirati sukladno nastavnom planu i programu u određenoj godini. Visina bruto II plaće za vlasnika obrta utvrđuje se sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. god. („Narodne novine“ broj 2/2017).

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je:

- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,

- do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna). Isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane Korisnika.

2. Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima " za 2018. g.

Javni poziv je namijenjen učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja. Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750.00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2018./19. (od 1.9.2018. do 31.8.2019. godine).          

Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2018./2019. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su Projektom određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist,  instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater i zidar.

Potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) ukoliko ih je područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredila kao deficitarna. sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja iz prosinca 2017.

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. do 19.10.2018. sukladno objavljenom Otvorenom javnom pozivu za Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“.

Prijave zaprimljene prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Otvorenog javnog poziva neće se uzimati u obzir.

Javni poziv i prilozi koje je potrebno popuniti prilikom prijave nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, dostupne su putem poveznice:

https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

  Vijesti - Sve