21 Lip 2018

Predstavnica HOK-a na prvoj Skupštini Europske komisije o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Tri godine nakon implementacije Direktive 2013/11/EU o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Europska komisija organizirala je 11. i 12 lipnja u Bruxellesu prvu Skupštinu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ADR Assembly), kao forum za razmjenu najboljih praksi i raspravu o pitanjima efikasnog pružanja usluga alternativnog i online rješavanja sporova.

Uvodni govor održao je Eduard Hulicius, član kabineta Věre Jourove, povjerenice Europske komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova. Gospodin Hulicius naglasio je važnost jačanja prava potrošača u EU, čime se razvija i trgovina te jača EU tržište.  Skupština je nastavljena plenarnom sjednicom s prezentacijama i četiri radionice sa sljedećim temama: ADR modeli, osiguravanje učinkovitosti i kvalitete, izazovi ADR-a te networking i suradnja. Na četvrtoj, plenarnoj radionici naglašena je važnost povezivanja svih ADR tijela u EU kako bi se razmjenjivale dobre prakse i znanja. Najavljene su aktivnosti u okviru novog programa za potrošače do 2020. godine, kao i skoro objavljivanje službenog izvješća EU o rezultatima implementacije Direktive 2013/11/EU i Uredbe o online rješavanju sporova.


Od 370 okupljenih sudionika, Skupštini je nazočio 181 predstavnik tijela za alternativno rješavanje sporova, dok su ostatak činili predstavnici nacionalnih Europskih potrošačkih centara,nacionalnih nadležnih tijela, poslovnih organizacija, organizacija potrošača i trgovaca. Kao predstavnica dvaju tijela za alternativno rješavanje sporova Hrvatske obrtničke komore, Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u, sudjelovala je Suzana Kolesar, tajnica obaju tijela.

Kao glavni problemi provedbe postupaka alternativnog rješavanja potrošačkih sporova istaknuti su sudjelovanje trgovaca u istima, svijest potrošača o postojanju ARS tijela te njihovo financiranje.

  Vijesti - Sve