26 Ruj 2007

SVEČANA DODJELA DIPLOMA ZA POLOŽENE MAJSTORSKE ISPITE

20.09.2007.


Danas je Obrtnička komora Bjelovarsko – bilogorske županije organizirala svečanu dodjelu diploma za položene majstorske ispite. Dodjeli diploma nazočili su predsjednik Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije Josip Renić, komorski tajnik Davorin Vezmarović, stručni suradnici za obrazovanje Tatjana Novaković (u odlasku na novo radno mjesto) i Svjetlana Sokolić (koja nastavlja taj posao), većina kandidata koji su stekli majstorsku diplomu i brojni novinari.


U generaciji 2006./2007. godine 28 kandidata položilo je majstorski ispit, te steklo zvanje majstora. Položeni majstorski ispiti su za zanimanja: -natkonobar (8 majstora), -kuhar (4 majstora), -frizer (6 majstora), -plinoinstalater (2 majstora), -stolar (1 majstor), -limar (2 majstora), -elektroinstalater (1 majstor), -klesar (2 majstora), -autoserviser (1 majstor) i fotograf (1 majstor). Ovo je znatno više nego u generaciji 2004./2005. g. (15 kandidata s položenim majstorskim ispitom) i u generaciji 2005./2006. g. (također 15 kandidata s položenim majstorskim ispitom). Dio diploma promoviranim je majstorima podjeljen 29.06.2007. godine u HNK, u Zagrebu tijekom svečane akademije HOK-e.

  Vijesti - Sve