16 Tra 2010

Nedavno objavljeni novi zakoni i propisi od značaja za obrtnike

- ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU SMJERNICA ZA POMOĆ PODUZETNICIMA U TEŠKOĆAMA NN 46/2010. – 16.04.2010.
- PRAVILNIK O NAČINU ISTICANJA MALOPRODAJNE CIJENE I CIJENE ZA JEDINICU MJERE PROIZVODA I USLUGA NN 52/2010. – 28.04.2010.
- PRAVILNIK O OZNAČAVANJU GOVEĐEG MESA NN 52/2010.
- PRAVILNIK ZA PLINSKE APARATE NN 55/2010. – 05.05.2010.
- PRAVILNIK O OBAVJEŠĆIVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE NN 55/2010.
- ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE NN 56/2010. – 07.05.2010.
- ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE 56/2010.
- ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA 56/2010.
- PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA56/2010.
- PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA NN 57/2010. – 10.05.2010.
- PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI NN 60/2010. 13.05. 2010.
- NAREDBA O ZABRANI PROMETA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNU TVAR TOLILFLUANID NN 60/2010.
- PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK NN 62/2010. – 21.05. 2010.
- PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA MALOLJETNIK MOŽE RADITI I O AKTIVNOSTIMA U KOJIMA SMIJE SUDJELOVATI NN 62/2010.
- PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA NN 62/2010.

  Obrtnički propisi - Sve