15 Lip 2010

Novi nedavno objavljeni zakoni i propisi

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, NN br. 66 od 28. svibnja 2010.
  • Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN br. 66 od 28. svibnja 2010.
  • Minimalna plaća za razdoblje od 1.06.2010. do 31.05.2011. u RH, NN br. 66 od 28. svibnja 2010.
  • Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu, NN br. 67 od 31. svibnja 2010.
  • Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom, NN br. 67 od 31. svibnja 2010.
  • Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama, NN br. 69 od 7. lipnja 2010.
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, NN br. 69 od 7. lipnja 2010.
  • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima, NN br. 70 od 09. lipnja 2010.
  • Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskih nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, NN br. 70 od 9. lipnja 2010.
  Obrtnički propisi - Sve