22 Lis 2010

Nedavno objavljeni novi zakoni i propisi od značaja za obrtnike

- Popis sorti brisanih iz sortne liste Republike Hrvatske NN 119/2010. od 22. listopada 2010. godine.
- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima NN 119/2010. 22. listopada 2010. godine.
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika NN 120/2010. od 27. listopada 2010.
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća NN 120/2010. od 27. listopada 2010.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 121/2010. 28. listopada 2010.
- Pravilnik o Registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji NN 121/2010. od 28. listopada 2010.
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 123/2010. od 04. studenoga 2010.
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit NN 123/2010. od 04. studenoga 2010.
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu NN 124/2010 od 08. studenoga 2010.
- Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini NN 124/2010 od 08. studenoga 2010.
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 124/2010 od 08. studenoga 2010.

  Obrtnički propisi - Sve