01 Lip 2011

13. Međunarodni sajam poduzetništva MESAP 2011. Nedelišće (kraj Čakovca), 17.-19. lipnja 2011.

 Sukladno Programu rada i Financijskom proračunu Obrtničke komore Bjelovar za 2011. godinu, koji uključuju i Plan učešća na sajmovima u 2011. godini, te temeljem odgovarajućih dokumenata HOK-e (plan učešća na sajmovima-regionalni sajmovi u 2011. g., Pravilnik i Poslovnik) obavještavamo Vas o uvjetima izlaganja naših članova – obrtnika na 13. Međunarodnom sajmu poduzetništva 2011.
U okviru MESAP-a 2011. organizirani su:
- 13. Međunarodni sajam poduzetništva
- 12. Stočarska izložba Međimurske županije
- 9. Sajam vina i vinske opreme.

Vrijeme održavanja: 17. - 19. lipnja 2011. g.

Mjesto održavanja:
- sajamski prostor u Nedelišću kraj Čakovca koji obuhvaća dvoranu MESAP-a d.o.o. (ukupna površina 4 500 m2 zatvorenog klimatiziranog prostora i oko 15 000 m2 vanjskog izložbenog prostora).

Cijena za izlagače po odbitku učešća – sufinanciranja HOK-e od 50% (regionalni sajam), te ove Komore od 15% (sa uključenim PDV) biti će:
a) za zatvoreni standardno uređeni prostor:
207,35 kn za 1 m2 (do 9,1m2 naručenog bruto izlagačkog prostora – odnosno 7,0 m2 neto)
b) za otvoreni prostor :
34,00 kn za 1 m2 (do 15 m2 naručenog bruto prostora)

(narudžbe bruto izlagačkog prostora po pojedinom izlagaču-obrtniku iznad gore navedene površine u m2 neće se sufinancirati sukladno zaključku Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti HOK-e i POK-e, već se fakturiraju po punoj cijeni Sajma 330,00 kuna, odnosno 65.00 kuna dodatno uvećano za PDV)
Napominjemo da je riječ o cijenama za prostor kojeg su izlagači dužni naručiti u bruto površini što im je važno naglasiti i pojasniti u kontaktu prilikom upoznavanja sa mogućnostima i prednostima učešća na zajedničkom štandu Komore na Sajmu.
Posebno napominjemo da za priključak struje iznad 1 kw izlagač sam snosi troškove.
Nadalje preporučamo ciljani pristup izboru potencijalnih atraktivnih izlagača utemeljen na Vašem iskustvu i procjenama kroz direktno osobno usmeno i pisano kontaktiranje konkretnog obrtnika, a uvažavajući dosadašnje izlagače, potencijalne nove izlagače i njihovu teritorijalnu i strukovnu zastupljenost, te namjeru eventualne prodaje izložbenih eksponata na Sajmu.
Ovo stoga što svaki Sajam zahtijeva i estetski pristup uređenju štanda (vitrine, podesti i sl.) po čemu do sada nismo uvijek bili zapaženi. Uostalom o tome ste se vjerujemo i osobno uvjerili.
Uvjet za prijavu izlaganja kao i do sada ostaje redovno podmirenje komorskog doprinosa i ostalih obveza prema Komori.
Rok za dostavu Vaših prijava (kolektivno na nivou Udruženja obrtnika- specificirano po izlagačima) ili pojedinačno od strane svakog izlagača prema ovoj Komori molimo da bude najkasnije do 23. svibnja 2011 g.
Raspored izlagača i uobličenje konkretnog izgleda kompletnog štanda uključivo i adekvatne natpise i oznake mjesta izlaganja, biti će dogovorno usuglašen sa podnositeljima prijava sukladno primljenim prijavama i mogućem idejnom rješenju izložbenog prostora.
Na raspolaganju smo Vam za svaki vid pomoći, a što očekujemo uzvratno i od Vaše strane, u smislu što bolje organizacije i u konačnici realizacije nastupa Obrtničke komore Bjelovarsko-bilogorske županije na predmetnom Sajmu. 

Na donjem linku preumite obrazac prijavnice.

  Obrtnički sajmovi - Sve