01 Kol 2011

53. Međunarodni obrtnički sajam u Zagrebu, 05.-09. travnja 2011. g.

Poštovani obrtnici,
temeljem primljene hitne obavijesti HOK-e, a vezano za organiziranje ovogodišnjeg nastupa naših obrtnika na predmetnom sajmu (koji je uključen u naš ovogodišnji Program rada i Financijski proračun), obavještavamo Vas o uvjetima za nastup s Prijavom učešća u privitku.
Kao i prošle godine, a posljedično odluci Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti HOK-e i vodstva HOK-e Sajam se ponovo održava u sklopu Proljetnog Zagrebačkog velesajma na uobičajen način – izlaganjem obrtnika u okviru štandova matičnih POK-ova temeljem prijave izlaganja istih (unatoč brojnim varijantama i različitim promišljanjima oko promjene koncepcije, pa i mjesta nastupa – što će se realizirati u perspektivi očekujemo za iduću godinu).
Naglašavamo potrebu hitnosti postupanja imajući u vidu kratkoću raspoloživog roka za pripremu nastupa posljedično zahtjevu HOK-a, pa smo u obvezi HOK-i dostaviti našu zbirnu prijavu najkasnije do 18.03.2011. g.
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije će shodno važećoj Odluci Upravnog odbora od utvrđene cijene standardno uređenog unutarnjeg prostora i cijene vanjskog prostora za izlagače članove HOK-e (po odbitku sufinanciranja HOK-e od 50% na utvrđene cijene Zagrebačkog velesajma) uvećane za troškove obveznog unosa u sajamski katalog sufinancirati organizirani nastup naših obrtnika sa 15%, pa će cijena za naše izlagače iznositi:

288,25 kuna/m2 bruto izložbenog unutarnjeg prostora i
103,50 kuna/m2 vanjskog izložbenog prostora.

Inače, puna cijena izlaganja iznosi:
a) za unutrašnji prostor:
- 594,60 kuna/m2 (bez potpora HOK i POK),
- 339,15 kuna/m2 (s potporom HOK, ali bez potpore POK)

b) za vanjski prostor
- 243,54 kuna/m2 (bez potpora HOK i POK),
- 121,77 kuna/m2 (s potporom HOK, ali bez potpore POK)

Napomena: promjena troškova izlagačkog prostora u 2011. g. u odnosu na prethodnu godine rezultat je pregovora HOK-e i Zagrebačkog velesajma, te smanjenja sufinanciranja HOK-e sa 70% na 50% za nastup na Zagrebačkom velesajmu što je uvedeno već 2010. g (zbog mjera štednje ovaj Sajam je kategoriziran u međunarodne regionalne sajmove u zemlji).
Podsjećamo da sukladno lani usvojenom Pravilniku i Protokolu o nastupu obrtnika - članova OK BBŽ na sajmovima u zemlji i inozemstvu ova Komora sufinancira s 15% nastup svojih članova na 3 regionalna ili međunarodna sajma u tekućoj godini, pa iskorištenjem tog broja prestaje uživanje takve potpore (na žalost anketa koju smo u tom provodili krajem prošle godine nije reprezentativna jer većina anketiranih izlagača ili na istu nije uopće reagirala, a dio odgovora koji smo dobili je nepotpun baš u rubrici 3 sajma koje će Komora tom obrtniku ciljano sufinancirati).

Naglašavamo da ostale nužne troškove vezano uz izlaganje i uređenje štanda na Zagrebačkom velesajmu, uključivo i dio dodatne opreme štanda snosi Obrtnička komora Bjelovar na teret svog proračuna, ali u razumnom minimalnom opsegu sukladno mogućnostima, što uključuje i organiziranje dežurstva na štandu (najvjerojatnije samo na dan otvorenja Sajma).
Ovo se ne odnosi na trošak zakupa električne energije (glavni priključak struje 220/380 V bez razvodne ploče od 5 kW-30 kW) koju je koristio izlagač iz Bjelovara i koja se posebno zaračunava po fakturi „Zagrebačkog velesajma“ u iznosu 799,50 kuna, što će se u identičnoj situaciji činiti i ove godine.
Molimo da Prijava učešća na Sajmu sa svim bitnim pokazateljima bude u potpunosti popunjena.
Molimo Vas da obratite pažnju na uvjet HOK-e o sufinanciranoj cijeni izlaganja na unutarnjem prostoru do maksimalne bruto površine 9,1 m2 po izlagaču na unutarnjem prostoru, odnosno 15 m2 po izlagaču na vanjskom prostoru.
Nadalje Vas podsjećamo da dužnici prema komorskom sustavu po bilo kojoj osnovi, nemaju pravo na sufinanciranje.

Vaše Prijave učešća iz objektivnih razloga očekujemo najkasnije 17. ožujka (četvrtak) 2011. g. do 08,00 sati (osobna dostava, e-mail, faks) radi obrade i dostave HOK-i. 

Na donjem linku preuzmite obrazac prijavnice.

Preuzmite dokument:

  prijava_zv_2011.doc   (54.5 KB)
 
  Obrtnički sajmovi - Sve